Eksoskeleton - ulkoinen tukiranka

Kuva: Valmistaja Skelex B.V.

Suomessa 9 % työvoimasta työskentelee enemmän kuin 1-2 tuntia päivittäin kädet hartiatasolla tai sen yläpuolella. Asennustyöt, maalaaminen sekä rakennus-, auto- ja metalliteollisuuden työtehtävät ovat tyypillisiä kädet kohoasennossa tehtäviä töitä. Muutkin ammattiryhmät kuten hammaslääkärit ja parturi-kampaajat altistuvat kädet koholla tehtävälle työlle. Kädet koholla työskentely on yhteydessä niska-hartiaseudun vaivoihin. Olkavarret yli 90° kulmassa tehtävä työ kasvattaa olkapään pinneoireyhtymän riskiä, vaikka työtä
tehtäisiin vain alle tunti päivässä.

Eksoskeletonien eli ulkoisten tukirankojen valmistajat suosittelevat laitetta työn keventämisen tehokkaana apuvälineenä. Toistaiseksi mitattu tieto niiden käytön vaikutuksista on äärimmäisen vähäistä. Subjektiivisten arvioiden mukaan niillä on positiivisia vaikutuksia, mutta esimerkiksi painonsa vuoksi niillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, kuinka ulkoinen tukiranka vaikuttaa työssä kuormittuneisuuteen. Tulosten osoittautuessa positiivisiksi, eksoskeleton voi olla nykyaikainen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen menetelmä yläraaja- ja ylävartalokuormituksen pienentämiseksi.

Kädet koholla työskentelyn keventäminen eksoskeletonin avulla (2020-2021) -hankkeessa yhdistetään standardoitu laboratoriotutkimus ja kenttätutkimus, jossa tulokset testataan autenttisissa työtilanteissa. Tulosten pohjalta laaditaan arviointityökalu, joka mahdollistaa arvion siitä, milloin ja minkälaisissa töissä eksoskeletonin käyttö on perusteltua. Suositusten ja menetelmän käyttöönottoa edistää teollisuuden työpaikkojen kanssa tehtävä yhteistyö.

Aikataulu

1.1.2020-30.6.2021

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Talonrakennusteollisuus ry, Ramirent Finland Oy, Työterveyslaitos