Vuoden 2016 alussa kauppojen aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuivat. Aukiolojen vapauttamisen myötä yhä useampi kaupan alan työntekijä altistuu epäsäännöllisille työajoille, kuten työlle myöhäiseen ilta-aikaan tai yöllä. Kaupan ala työllistää noin 300 000 henkilöä, joista naisia on hieman yli puolet. Toisaalta ala työllistää yli 20 % alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista.

Kaupan alalla työskennellään pääasiassa vähintään 35 viikkotuntia: pitkiä, yli 40 työtunnin viikkoja on noin 10 % ja toisaalta 34 tuntia tai vähemmän tekee 30 % työntekijöistä. Kaupan alan työ on palvelutyötä, vaatii sosiaalisia taitoja ja kaupan aukioloaikojen laajennuttua myös jopa ympärivuorokautista, joten työ- ja palautumisaikojen tutkimus on kaupan alan tuottavuuden ja asiakkaiden etu.

Tavoitteet

Tutkimuksen kohteena ovat kaupan alan työntekijät (noin 6000), jotka työskentelevät S-ryhmän alueosuuskaupoissa HOK-Elannossa, PeeÄssässä tai Keskimaassa. Hankkeessa kerätään työnantajien sähköisistä Elli-työajanseurantajärjestelmästä toteutuneet työajat, joista nähdään sairauspoissaolotiedot (sekä tiedot muista poissaoloista kuten koulutuspäivistä ja hoitovapaista). Hankkeessa kerätään ensimmäistä kertaa keskitetysti useiden tuhansien kaupan alan työntekijöiden työaikatiedot.

Tulosten hyödyntäminen

  • Hankkeessa tuotettavaa uutta tutkimustietoa hyödynnetään osallistuville alueosuuskaupoille toteutettaviin vuorosuunnitteluohjeisiin. Hankkeessa tuotetaan erityisesti vastauksia kaupan alan erityspiirteisiin kuten osa-aikatyöhön ja myöhäisiin iltavuoroihin.
  • Hankkeen tulosten perusteella voidaan antaa palautetta kaupan alan työajoista toimipistetasolla.
  • Tulosten perusteella tullaan esittämään suosituksia vaihtoehtoisiin työaikajärjestelyihin huomioiden työn kuormittavuus.
  • Optimaalisilla työaikajärjestelyillä voidaan parantaa kaupan alan työntekijöiden työhyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä samalla edistää myös työn tuottavuutta.

Rahoitus

Työsuojelurahasto

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö on Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija, dosentti Annina Ropponen.

Annina Ropponen
vanhempi tutkija, dosentti, Työterveyslaitos
annina.ropponen@ttl.fi
puh. 043 8251392

Mikko Härmä
professori
mikko.harma@ttl.fi

Työsuojelurahaston hankesivut
Lisää hankkeesta Työsuojelurahaston hankesivulla.