kettera-hr

Tarvitaanko esimiehiä? Mitä ovat työpaikan simple rules?

Katso ja kommentoi napakoita videoita kasvuyritysten ketterästä henkilöstöjohtamisesta. Videoilla on äänessä kaksi KetteräHR:n tutkimushaastatteluihin osallistunutta johtajaa. Director, People & Communications Minna Liminka haastaa pohtimaan tarvitaanko kasvuyrityksissä esimiehiä. Toimitusjohtaja Päivi Saatsi avaa simple rules –ajattelua eli yhteisten pelisääntöjen merkitystä kasvavassa yrityksessä.

Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille

Vanhat totutut ja muualta opitut toimintamallit eivät välttämättä sovellu kasvuyritysten toimintaympäristöön. Monissa kasvuyrityksissä onkin otettu käyttöön uudenlaisia, ketteriä toimintatapoja, jotka tukevat yhdessä tekemistä, oppimista, luovuutta sekä kykyä kehittää ja innovoida.

Konkreettiset toimenpiteet ja tulosten hyödyntäminen

Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille -hanke on kolmivaiheinen:

  • Selvitysvaiheessa kokoamme olemassa olevaa tietoa kasvuyritysten henkilöstöjohtamisesta ja hankimme sitä lisää haastattelujen avulla
  • Kehittämisosuudessa sparraamme yhteistyössä alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa pilottiyrityksiä henkilöstöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämiskohteena ovat jyväskyläläinen Aava & Bang, kemiläinen Akkoy Service, tamperelainen Eatech, espoolainen Jamkicks sekä turkulainen Someco
  • Tiedon levitysvaiheessa järjestämme kasvuyrityksille ja kasvuhakusille start up -yrityksille alueellisia työpajoja ympäri Suomen yhteistyössä ELY-keskusten kanssa, ja tuotamme tietoa muun muassa YritysSuomi-sivustolle. Fasilitointikumppanina työpajoissa toimii Monkey Business.

Aikataulu

Hanke alkaa 1.4.2015 ja päättyy 28.2.2017.

Rahoittajat

Hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus.