Yrittäjä, kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan hankkeeseen sivun alalaidassa olevalla lomakkeella!

KOHDERYHMÄ

 • Matkailu- ja ravintola-ala, palvelualan henkilökohtaiset palvelut sekä sosiaali- ja terveysala mukaan lukien kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
 • Yksinyrittäjät, mikroyrittäjät ja pk-yrittäjät henkilöstöineen
 • Pohjois-Pohjanmaa

TAVOITTEET

 1. Kehittää yrityksissä samanaikaisesti työtä ja työhyvinvointia, jolloin vaikuttavuus paranee ja toimenpiteistä tulee osa yritysten toimintaa.
 2. Tukea yrittäjien työstä palautumista, työkykyä ja työhyvinvointia tilanteessa, jossa koronapandemia ja epävarmuus lisäävät työn kuormitusta.
 3. Edistää yritysten osaamista tunnistaa yritystoiminnan muutostarpeet nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 4. Vahvistaa yritysten muutoskyvykkyyttä.

TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS

 • Hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä on paremmat valmiudet sopeutua koronasta johtuviin muutoksiin. Yritykset ovat tunnistaneet mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan ja tarpeet osaamisen kehittämiseen.
 • Yrittäjillä ja yritysten työntekijöillä on uudenlaisia valmiuksia huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan, työstä palautumisesta ja työkyvystä – myös kriisien ja muutosten keskellä.
 • Hankkeen käytännönläheisten ja nopeasti toteutettavien toimenpiteiden käyttöä voidaan jatkaa yrityksissä itsenäisesti myös hankkeen päätyttyä, mikä vahvistaa yritysten muutoskykyisyyttä ja ketteryyttä pysyvästi.

MENETELMÄT

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat suoraan yritystoimintaan, yrittäjiin ja henkilöstöön.

Toimenpiteistä on kokemusta ja hyvää palautetta yrittäjiltä aiemmista hankkeista. Ne ovat konkreettisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä.

 1. Muutosvuoropuhelu-menetelmä, jonka avulla luodaan näkymä lähitulevaisuuteen, tunnistetaan yrityksen muutos- ja osaamistarpeet ja sovitaan kehittämiskokeiluista
 2. Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia vahvistava koulutus
 3. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön Firstbeat-hyvinvointianalyysit, joilla mitataan työstä palautumista, ja työhyvinvointiin liittyvät työpajat

Hankkeen aikana järjestettävän koulutuksen aiheet täsmentyvät yrittäjien omien ideoiden ja toiveiden myötä.

KOULUTUKSET
Hankkeessa järjestetään monipuolista koulutusta koko hankkeen toiminnan ajan. Koulutukset keskittyvät yritystoiminnan kehittämiseen: brändin vahvistaminen, yrityksen verkkosivujen kehittäminen, markkinointi verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa, työhyvinvointi jne. Toteutamme hankkeeseen osallistuville yrittäjille kyselyn loppuvuodesta 2021, jonka perusteella muotoutuvat tarkemmat koulutusten aiheet.
Koulutusten ajankohdat ovat:
20.1.2022 klo 15–18
23.3.2022 klo 8–10
24.5.2022 klo 15–18
15.9.2022 klo 8–10
30.11.2022 klo 15–18
11.1.2023 klo 8–10
22.3.2023 klo 15–18


TYÖPAJAT
Hankkeessa tarjotaan osallistuville yrityksille mahdollisuus hyvinvointianalyysiin ja työpajoihin oman työhyvinvoinnin, palautumisen ja työkyvyn edistämiseksi. Toteutamme hankkeeseen osallistuville yrittäjille kyselyn loppuvuodesta 2021, jonka perusteella muotoutuvat tarkemmat työpajojen aiheet.
Työpajojen ajankohdat ovat:
8.12.2021 klo 15–17 Hyvinvointianalyysi ja työstä palautuminen
Kahvila Stockholm (Isokatu 37,Oulu) tai Teams
Työterveyslaitoksen fysiologi Satu Mänttäri valottaa, mitä hyvinvointianalyysi Firstbeat mittaa ja mitä se kertoo palautumisestasi. Lisäksi työpajassa käsitellään työstä palautumisen merkitystä työkyvylle ja yhdessä pohditaan keinoja, miten omaa omaa palautumista voi edistää. Työpajan jälkeen aloitamme hankkeeseen osallistuvien henkilöiden hyvinvointianalyysit. Mittareita jaetaan ilmoittautuneille keskiviikkona 12.1.2022 klo 15–17 Työterveyslaitoksella (Hoitajanrinne 1, Oulu).
2.2.2022 klo 15–18
6.4.2022 klo 8–10
12.5.2022 klo 15–18
8.6.2022 klo 15–18
25.8.2022 klo 12–16
6.10.2022 klo 8–10
17.11.2022 klo 15–18
25.1.2023 klo 15–18
23.2.2023 klo 15–18

AIKATAULU

1.9.2021–31.8.2023

RAHOITTAJA

Euroopan sosiaalirahasto