Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat

 • Miten organisaation ja työyhteisön toimintakulttuuri, vallitsevat käytännöt, arvot ja asenteet, ovat yhteydessä epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ilmenemiseen työssä?
 • Millaiset organisaation ja työyhteisön toimintatavat ja -käytännöt ehkäisevät tai
  haittaavat epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta puhumista ja siihen
  puuttumista ja millaiset taas edistävät ja helpottavat sitä?
 • Miten työpaikan toimintakulttuuri vaikuttaa siihen, miten kiusaamista kokeva itse toimii
  ja miten epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen puututaan työyhteisön jäsenten
  ja esimiesten taholta?

Kehittämisosiossa edistetään hyväksymättömyyden kulttuuria

Kehittämistoimia toteutetaan organisaatio- ja esimiestasolla sekä työyhteisöjen kanssa. Kehittämisosuuden tavoitteena on tukea hyväksymättömyyden kulttuurin ja kiusaamisen nollatoleranssin kehittymistä ja juurtumista työyhteisöön, aktivoida ja rohkaista varhaista puuttumista epäasialliseen ja kiusaavaan käyttäytymiseen, tukea kiusaamiskokemusten rakentavaa selvittämistä sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta työyhteisöissä. Kehittämistilaisuudet sisältävät mm. koulutuksellisia osuuksia ja yhteistä työskentelyä kohti epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia ja entistä parempaa, työn sujumista edistävää vuorovaikutusta. Kehittämistoimien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan.

Toteutus

Hanke toteutettiin ajalla 6/2014 – 12/2016.

Hankkeeseen osallistuu kuusi organisaatiota, jotka edustavat eri toimialoja ja eri luonteista työtä, mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa, teknistä toimialaa, ravitsemustoimintaa, kirkollista työtä ja koneenrakennusta.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.