Hankkeen tavoitteet

Hanke tuottaa tietoa siitä, miten digitaalinen tieto eri toimialoilla muokkaa nykyisiä arvonluonnin prosesseja ja luo uusia arvonluonnin tapoja. Tätä tutkitaan neljässä kohdeorganisaatiossa. Tapausten kautta selvitetään, mitä uusi arvo on ja miten se muodostuu. Näitä tutkimalla saadaan tietoa siitä,  miten asiakastarpeet huomioidaan ja millä tavoin kompleksinen arvoverkosto voi toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Hanke tarjoaa uudenlaisia kohtaamisen paikkoja ja yhteistyöverkostoja hankkeen toimijoiden, kohdeorganisaatioiden ja hyödyntäjäorganisaatioiden kesken. Hankkeen tuloksia levitetään verkostotapaamisissa, työpajoissa ja seminaareissa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tieteellistä ja yleistajuista tietoa arvonluonnin mekanismeista ja mahdollisuuksista suomalaisen työelämän ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

uusi_arvonmuodostus
Kuva 1. Näkökulmia arvonmuodostukseen

Aikataulu

2015–2017

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajana on Tekes, osarahoittajina Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen johtajat

Husman Päivi, Työterveyslaitos (vastuullinen johtaja)
Johanson Jan-Erik, Tampereen yliopisto
Smedlund Anssi, Aalto yliopisto
Jalonen Harri, Turun ammattikorkeakoulu
Sorsa Ville-Pekka, Helsingin yliopisto

Hankkeen asiantuntijat

Gronow Antti, Helsingin yliopisto
Kork Anna-Aurora, Tampereen yliopisto
Koskela Inka, Työterveyslaitos
Metsäniemi Päivi, Tampereen yliopisto
Nordin Patrik, Tampereen yliopisto
Sorsa Kaisa, Turun ammattikorkeakoulu
Turpeinen Merja, Työterveyslaitos
Uusikylä Petri, Frisky & Anjoy
Vakkuri Jarmo, Tampereen yliopisto
Valovirta Ville, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Keskeiset tulokset

Hankkeessa tuetaan toimialojen välistä oppimista (ristiinpölytys) sekä hyötyjen siirtymistä (yliläikkyminen) yritysten ja yhteiskunnan kesken.

ristiinpolytys

Kuva 2. Ristiinpölytys: mahdollisuudet toimialojen väliseen oppimiseen, uuden arvon löytäminen

ylilaikkyminen

Kuva 3. Yliläikkyminen: hyötyjen siirtyminen yritysten ja yhteiskunnan välillä, yhteiskunnallisen arvon tuottaminen