Kroppa ja nuppi -hankkeen tavoitteena on kehittää ja kerätä fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistämiseen tietoa ja hyviä käytäntöjä yhteistyössä työpaikan ja muiden yhteistyötahojen toimijoiden kanssa. Hanke tuottaa päättäjille valtakunnalliseen päätöksentekoon tietoa ja perusteita fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamiseen ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpitoon. Tavoitteena on levittää tietoa hyvistä käytännöistä valtakunnallisesti verkostojen ja viestinnän keinoin eri toimijoille. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytäntöjä työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille sekä työterveysyhteistyöhön erityisesti osatyökykyisten työkyvyn edistämiseen.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa laajaa TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen (2015-2018)-hankekokonaisuutta.

Osatavoitteet

  1. Vaikutetaan fyysisesti raskasta työtä tekevien motivaatioon, tietämykseen ja taitoihin edistää omaa työkykyään ja terveyttää työuransa eri vaiheissa.
  2. Lisätään esimiesten ja työyhteisöjen keinoja, osaamista ja halukkuutta kannustaa jäseniään huolehtimaan työkyvystään ja terveydestään.
  3. Kehitetään yhteistyössä työpaikan toimijoiden kanssa (työterveysyhteistyö) konkreettisia ratkaisuja ja keinoja, joilla työpaikat voivat huolehtia työkyvyn ja terveyden edistämisestä.
  4. Kehitetään erityisratkaisuja ikääntyvien ja osatyökykyisten työkyvyn edistämiseen työpaikoilla korostaen työterveysyhteistyön roolia.
  5. Levitetään hankkeessa tuotettua tietoa ja toimintamalleja osuvilla, kohderyhmälle räätälöidyillä tavoilla.
  6. Edistetään muutosta verkostoitumisen ja yhteistyön kautta.

Hanke toimii valtakunnallisesti. Kehittämistyö on aloitettu palo- ja pelastusalan henkilöstön sekä toimijoiden kanssa. Kehittämistoimintaa tehdään Oulu-Koillismaalla sekä Pirkanmaan ja Keski-Uudenmaan alueilla. Lisäksi yhdessä ryhmässä kehitetään myös valtakunnallisesti sopimuspalokuntien henkilöstön hyvinvointia. Tuotettua tietoa ja käytäntöjä jatkokehitetään ja räätälöidään muille toimialoille sopiviksi alueverkostoissa (mm. Pohjois-Savossa). Levittäminen tapahtuu verkoston kautta ympäri Suomen. Pelastusopiston kautta tietoa sovelletaan sekä miehistön että päällystön koulutuksessa.

Tälle sivustolle päivitetään hankkeen tuotoksia, tilaisuuksia yms.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Hyvät käytännöt palo- ja pelastustoimen työhön

Hankkeessa koottiin hyviä käytäntöjä palo- ja pelastustoimialalta eri puolilta Suomea. Hyvät käytännöt liittyvät perehdytykseen, urapolkuihin, työkyvyn varhaiseen tukeen, liikuntaan sekä tiimitoimintaan, organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja työterveysyhteistyöhön.

>> Tutustu sivustoon

Kunnon ylläpito: Miksi? Mitä? Miten? Milloin? 4M ensihoitajien kunnon ylläpitämiseksi

Hankkeessa tuotettiin tietopaketti ensihoitajan työn ominaispiirteistä, työn fyysisistä kuormitustekijöistä, työtekniikoista ja fyysisestä kunnosta huolehtimisesta.

>> Tutustu tietopakettiin

Tietopakettiin liittyy myös opettajan materiaali, jossa on vinkkejä ja taustatietoa aineiston yhdessä käymistä varten.

>> Tutustu opettajan materiaaliin

Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon -verkkosivusto

Kroppa ja nuppi kuntoon -hankkeessa toteutettiin Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon -verkkosivusto, joka tukee elämäntapamuutoksen tekemistä pienin askelin. Sivustolta löytyy harjoituksia, testejä ja kuntolaskuri, joilla on helppo lähteä muutoksessa liikkeelle.

Sytyttäjä-työpajamalli

Kroppa ja nuppi kuntoon -hankkeessa on oltu kehittämässä ja kokeilemassa Sytyttäjä-työpajamallia,  jonka avulla pelastuslaitokset voivat pohtia ja kehittää työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Menetelmä on käytännöllinen tapa yhteistoiminnan aloittamiseen muun muassa työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Maksutonta painettua versiota Sytyttäjä-työpajamallista voi tilata osoitteesta anne.salmi[at]ttl.fi

Sytyttäjä-työpajamalli on kehitetty yhdessä työpaikkojen ja yrittäjien kanssa Työterveyslaitoksen Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan – ESR-kehittämishankkeessa sekä Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia (TTT) edistävä yhteistyö- ja osaamisverkosto – ESR-konsortion osana toteutetussa Kroppa ja nuppi kuntoon – fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla – ESR-kehittämishankkeessa. Mallia on testattu myös Työterveyslaitoksen Työsuojelupäällikkökurssilla sekä kauneusalan opettajien kanssa. Malli pohjautuu Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa – ESR-hankkeessa aikaisemmin kehitettyyn Kolahtaako?-malliin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi
tutkija Nina Nevanperä, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3247, nina.nevanpera[at]ttl.fi
vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos, puh. 040 522 9754, sirpa.lusa[at]ttl.fi

Tue työkykyä – ryhmäohjaus esimiehen työkaluna -opas

Työntekijöiden työkyvyn tukeminen ei aina ole esimiehille helppoa. Erityisesti työkykypulmien ennakoiva puheeksi ottaminen voi olla haastavaa. Esimiestyöhön kuuluu paljon ryhmätilanteita, joita on mahdollista hyödyntää työkyvyn tukemisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoropalaverit, ryhmäkehityskeskustelut ja koulutustilanteet.

Tue työkykyä ryhmäohjaus esimiehen työkaluna -oppaan vinkkien avulla opit ohjaamaan ryhmätapaamisia siten, että ne edistävät ja tukevat ryhmäläisten työkykyä. Oppaassa on konkreettisia ideoita ryhmätapaamisten rakenteeseen, ehdotuksia ryhmätapaamisissa käsiteltäväksi sopivista aiheista sekä ajatuksia siitä, miten esimies voi omalla toiminnallaan edistää työyhteisön jäsenten kykyä toimia keskenään ja luottaa toisiinsa. Opas soveltuu jokaiselle, joka haluaa hyödyntää ryhmätoimintaa osana työkyvyn tukemista.

Opas on tuotettu osana ESR-rahoitteista Kroppa ja nuppi kuntoon – fyysisesti ja psykososiaalisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla -hanketta.

Oppaan verkkoselailuversio (Issuu) alla. Oppaan maksutonta painettua versiota voi tilata Sirpa Lusalta (yhteystiedot oikealla).

Lisätietoja oppaasta antavat:
työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos, puh. 050 430 0166, heli.hannonen[at]ttl.fi
psykologi Tiina Koivisto, Työterveyslaitos, puh. 043 824 5928, tiina.koivisto[at]ttl.fi
erikoistutkija Elina Weiste, Työterveyslaitos, puh. 043 824 5928, elina.weiste[at]ttl.fi
tuotepäällikkö Jouni Sipponen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7023, jouni.sipponen[at]ttl.fi

 

LIIKKUEN VIREÄX TYÖSSÄ -WEBINAARISARJA SYKSYLLÄ 2017Tulossa Liikkuen vireäX työssä webinaarisarja syksyllä 2017


Osa 1: Liikunta, palautuminen ja työkyky, 20.9.2017

TTL:n Asiantuntijaryhmä

Lusa Sirpa, vanhempi tutkija, hankkeen vetäjä
Halonen Janne, tutkija
Hannonen Heli, työterveyspsykologi
Henelius Andreas, tutkimusinsinööri
Kaksonen Tiina, viestinnän asiantuntija
Koivisto Tiina, psykologi
Laitinen Jaana, johtaja
Mänttäri Satu, erikoistutkija
Oksa Juha, vanhempi tutkija
Punakallio Anne, erikoistutkija
Salmi Anne, vanhempi asiantuntija
Sipponen Jouni, erityisasiantuntija
Turpeinen Merja, erikoistutkija
Weiste Elina, erikoistutkija