Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Helsinki oli mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa vuonna 2014.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaikki noin 90 000 tutkimukseen osallistuvien kuntien palveluksessa olevaa vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Tämä yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa vastaa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä. Vastaavan suuruusluokan kyselyä ei kunta-alalla ole aikaisemmin tehty, joten tutkimus tuottaa valtakunnallisesti tärkeää tietoa.

Tähänastinen tutkimustieto sisältää

  • kyselyt vuosina 1997, 2000-2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 ja 2016.
  • rekisteritietoja vuosittain henkilöstöstä ja sairauspoissaoloista.

Tuloksia hyödynnetään monin tavoin

Keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle työyksikkötasolla. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

Tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Seurannalla on suurta merkitystä koko kunta-alan kehittämisen kannalta. Toistettujen kyselyjen jälkeen on mahdollista entistä paremmin arvioida työelämän laadun muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen.

Poimintoja Kunta10-tuloksista 2016

Kuntatyöntekijöiden saama tuki esimiehiltä
(arviointi asteikolla 1-5, mitä suurempi luku, sitä enemmän saatu tukea)

 

Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn eri ammateissa. Kunta10-tutkimus 2016.

Mahdollisuudet vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin eri ammateissa. Kunta10-tutkimus 2016.

Yhteenveto 2016 päätuloksista

Kuva 1. Sairauslomapäivät ammattiryhmittäin 2000–2014.

kunta10-graafi-01

Kuva 2. Eläkeikään saakka uskoo jatkavansa (%). 2014.

kunta10-graafi02

Kuva 3. Vuoden aikana sattunut väkivalta- tai uhkatilanne työssä (%) 2004-2014.

kunta10-graafi03

Kuva 4. Sairauspoissaolojen määrä tutkimusorganisaatioissa.

kunta10-graafi04

Kuva 5. Sairauslomapäivien määrä vuonna 2010 eri ammateissa Kunta10-tutkimuskunnissa. Ammattijakauma Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 2001 mukaisesti.

kunta10-graafi05

Kuva 6. Lyhyiden sairauspoissaolokertojen (1−3 päivää kestävien) määrä ammattiryhmittäin vuonna 2010 Kunta10-tutkimuksessa.

kunta10-graafi06

Kuva 7. Yli kolme päivää kestäneiden sairauspoissaolokertojen määrä ammattiryhmittäin vuonna 2010 Kunta10-tutkimuksessa.

kunta10-graafi07

Kuva 8. Yhteenveto

kunta10-graafi08