Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Helsinki oli mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa vuonna 2014.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaikki noin 90 000 tutkimukseen osallistuvien kuntien palveluksessa olevaa vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Tämä yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa vastaa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä. Vastaavan suuruusluokan kyselyä ei kunta-alalla ole aikaisemmin tehty, joten tutkimus tuottaa valtakunnallisesti tärkeää tietoa.

Kunta10-tutkimuksessa tuotetut sairauspoissaolotilastot Työelämätieto-palvelussa

Tähänastinen tutkimustieto sisältää

  • kyselyt vuosina 1997, 2000-2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 ja 2016.
  • rekisteritietoja vuosittain henkilöstöstä ja sairauspoissaoloista.

Tuloksia hyödynnetään monin tavoin

Keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle työyksikkötasolla. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

Tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Seurannalla on suurta merkitystä koko kunta-alan kehittämisen kannalta. Toistettujen kyselyjen jälkeen on mahdollista entistä paremmin arvioida työelämän laadun muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen.

Yhteenveto 2016 päätuloksista

Sairauspoissaolot 2000-2016

Poimintoja Kunta10-tuloksista 2016

Kuntatyöntekijöiden saama tuki esimiehiltä
(arviointi asteikolla 1-5, mitä suurempi luku, sitä enemmän saatu tukea)

 

Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn eri ammateissa. Kunta10-tutkimus 2016.

Mahdollisuudet vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin eri ammateissa. Kunta10-tutkimus 2016.