Kunta10-tutkimuksessa tuotetut sairauspoissaolotilastot Työelämätieto-palvelussa

Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaolopäiviä seurataan kuntien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla: sairauspoissaolopäivien määrä/henkilötyövuosi (htv). Laskennassa ovat mukana kokoaikaisten kuntatyöntekijöiden työstä poissaolopäivät oman sairauden vuoksi.


Kuva: Eniten sote-alalla sairauspoissaoloja on naisvaltaisilla fyysiesti ja henkisesti kuormittavia työtehtäviä tekevillä .(Lähde Kunta10)