Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaolopäiviä seurataan kuntien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla: sairauspoissaolopäivien määrä/henkilötyövuosi (htv). Laskennassa ovat mukana kokoaikaisten kuntatyöntekijöiden työstä poissaolopäivät oman sairauden vuoksi.