Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet keskeisimmäksi työkyvyttömyyden syyksi Suomessa. Ne ovat suurin yksittäinen syy sekä pitkiin sairauspoissaoloihin että työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Keskeinen keino puuttua mielenterveyden haasteisiin on tarjota kuntouttavaa psykoterapiaa, joka tähtää työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohentamiseen silloin, kun niitä heikentävät mielenterveysongelmat.

Tavoitteet

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on

  • selvittää lakisääteisen kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuutta työllisyyden, ansiotulojen ja mielenterveyden näkökulmasta työikäisessä väestössä sekä
  • luoda kokonaisvaltainen käsitys etuuden käytöstä työikäisessä väestössä ja siihen liittyvästä mahdollisesta väestöryhmien välisestä eriarvoisuudesta.

Tutkimuksen keskeisin osuus toteutetaan rekisteritutkimuksena, jossa kansallisten rekisterien tietoja hyödynnetään työikäisiä edustavassa väestöotoksessa (33 prosentin otos).

Tuotokset

Tutkimus tuottaa uutta tietoa mielenterveyteen ja työkykyyn kohdistuvan tärkeän etuuden ja psykologisen hoitomuodon käytön vaikuttavuudesta.

Projekti tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan kuntoutuspsykoterapian kohdentumisesta työikäisessä väestössä Suomessa.

Tulosten avulla on mahdollista arvioida kuntoutuspsykoterapian käytön hyötyjä ja epäkohtia sekä uudistaa mielenterveyden tasapuolista tukea ja hoitoa Suomessa.

Aikataulu ja toteutus

Hanke toteutetaan 2020–2023 Työterveyslaitoksessa. Tieteellisinä kumppaneina toimivat Kela, THL, Itä-Suomen yliopisto ja Toronton yliopisto.

Rahoitus

Kela ja Työterveyslaitos