kykyviisari_logot_suom

Kykyviisari on tällä hetkellä käytössä ESR:n toimintalinja 5:n kehittämishankkeissa. Hankkeissa Kykyviisaria voidaan käyttää osallistujien tilanteen kartoittamiseen, työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä mahdollisten muutostavoitteiden asettamiseen. Toisaalta Kykyviisari voi toimia asiakastyössä ohjaavana ja keskusteluja avaavana työkaluna. Lisäksi Kykyviisari auttaa hanketta oman toimintansa arvioinnissa ja raportoinnissa.

kykyviisari

Kykyviisari on helppokäyttöinen kysely, johon voi vastata verkossa tai paperilomakkeella. Kykyviisari antaa vastaajalle henkilökohtaista palautetta ja ehdottaa tarvittaessa jatkotoimia hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Myös hanketoimijaa ohjataan antamaan vastaajalle tukea ja auttamaan tavoitteiden asettamisessa.

Kykyviisarin osa-alueita ovat: yleinen hyvinvointi, osallisuus, mielen hyvinvointi, arjen sujuminen, taidot, fyysinen toimintakyky sekä työ ja tulevaisuus.
Kysymykset selvittävät esimerkiksi seuraavia asioita:

 

  • Missä määrin vastaaja kokee pystyvänsä työntekoon?
  • Millainen on vastaajan suhde yhteiskuntaan ja eri yhteisöihin?
  • Miten vastaaja arvioi omaa työkykyään?
  • Miten vastaajan  arki sujuu ja paljonko hänellä on ihmissuhteita?
  • Millaiseksi vastaaja arvioi vuorovaikutustaitonsa?
  • Miten vastaaja arvioi fyysistä kuntoaan ja terveyttään?
  • Miten vastaaja arvioi kykyään tehdä päätöksiä?
  • Millainen keskittymiskyky ja muisti vastaajalla on?

Kykyviisarin kehittämisestä vastaa Työterveyslaitoksen Solmu-ESR-koordinaatiohanke (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos).

Kehittämistyö tehdään yhdessä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimintalinja 5:n projektien kanssa.

Kykyviisarilla kiinni omiin vahvuuksiin ja Kykyviisarista apua asiakastyöhön

Tutustu Kykyviisari-menetelmän etuihin niin asiakkaille kuin asiakaspalvelijoille.

 

Liity myös Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä -Facebook-ryhmäämme.

Katso video, jossa esitellään Kykyviisari-menetelmää:

Perjantai-meeting 18.3.2016 from Tth Virtuaaliyliopisto on Vimeo.

 

Kykyviisari Twitterissä

RT @kirsiyk: Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä
Kykyviisari on saanut uudet verkkosivut https://t.co/jvN3V7Ldz9. Samalla on julka…
RT @TieTyoelamaan: Monen #osatyökyky´isen #työttömyys´aika lyhentyisi, jos hän pääsisi ammatilliseen kuntoutukseen ja sitä kautta paremmin…
RT @TieTyoelamaan: Monen #osatyökyky´isen #työttömyys´aika lyhentyisi, jos hän pääsisi ammatilliseen kuntoutukseen ja sitä kautta paremmin…
RT @sokrahanke: Joko kävit kokeilemassa kaikille avointa Kykyviisaria?

#Kykyviisari on TTL:n kehittämä työ- ja toimintakyvyn itsearviointi…
RT @TieTyoelamaan: Monen #osatyökyky´isen #työttömyys´aika lyhentyisi, jos hän pääsisi ammatilliseen kuntoutukseen ja sitä kautta paremmin…

Load More