Sisäliikuntatilat poikkeavat monin tavoin tavanomaisista julkisista työtiloista. Niiden sisäympäristön ja sisäilman laadusta on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa.

Hanke tarjoaa merkittävää uutta tietoa erilaisten sisäliikuntatilojen koetusta ja mitatusta sisäilman- (kemialliset, mikrobiologiset ja hiukkasmaiset altisteet) ja sisäympäristön (ilmanvaihdon toimivuus, ääniympäristö, tilojen käytettävyys) laadusta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Kenttätutkimukset, kyselyt ja kirjallisuuskatsaus

Tutkimus sisältää kenttätutkimuksia erilaisissa sisäliikuntatiloissa, laboratorio- ja koekammiotutkimuksia, tilankäyttäjien kyselytutkimuksia sekä kirjallisuuskatsaustutkimuksen aihealueeseen liittyen. Kenttätutkimukset sekä kyselytutkimukset toteutetaan erilaisissa sisäliikuntakohteissa (erilaisia sisäliikuntatiloja kussakin 15:ssa tutkittavassa kohteessa). Tutkimuksesta on rajattu pois uimahallit, jäähallit ja jalkapallohallit.

Lisäksi toteutetaan valtakunnallinen tilojen käytettävyys- ja sisäilmastokyselytutkimus kattavana otantana erilaisten julkisten sisäliikuntatilojen työntekijöille. Hankkeen tuloksena saadaan käsitys julkisten liikuntatilojen sisäympäristön ja sisäilman laadusta sekä tilojen käytettävyydestä.

Työterveyslaitoksen tehtävä hankkeessa

Työterveyslaitoksen tehtävänä hankkeessa on selvittää kyselytutkimusten avulla työntekijöiden sisäympäristökokemusta ja  liikuntatilojen käytettävyyttä sekä osallistua laboratorioanalyysien tekemiseen ja raportointiin.

Tuloksena uutta tietoa, suosituksia ja työkaluja

Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia ja työkaluja liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadun sekä tilojen käytettävyyden parantamiseen ja siten edistää sisäliikuntatiloissa työskentelevien työntekijöiden samoin kuin muidenkin tilankäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.

Aikataulu

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020-31.12.2022

Hankkeen tekijät

Koordinaatio

Hanketta koordinoi professori Heidi Salonen Aalto-yliopistosta.

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen osuudessa projektipäällikkönä toimii vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen.

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana myös mm. Queensland University of Technology (QUT), International Laboratory for Air Quality and Health (ILAQH), Turun Ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Eurofins Expert Service Oy, Rakennustietosäätiö, Sisäilmayhdistys Ry

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki Liikuntapalvelut, Helsinki kaupunki Rakennetun omaisuuden hallinta, Keravan kaupunki, Kuntaliitto, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Ympäristöministeriö,  STM, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Suomen olympiakomitea Oy