Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa Li-ion akkujen arvoketjussa esiintyviä työturvallisuusriskejä ja tuoda elinkaariarvioinnin (LCA) rinnalle myös työturvallisuuden arviointia.

Tutkimuksessa saavutetun tiedon perusteella tuotetaan ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden parantamiseen Li-ion akkujen arvoketjun toimijoille.

Tutkimuksessa saavutetun tiedon avulla voidaan entistäkin paremmin tunnistaa ja huomioida Li-ion arvoketjussa esiintyviä työntekijöihin kohdistuvia riskejä ja niihin varautumista.

Kansainvälisen yhteistyön ansiosta tutkimustulokset skaalautuvat laajasti ja ovat hyödynnettävissä EU-tasolla.

Osallistujat

Tutkimus toteutetaan SAF€RA-hankkeena espanjalaisen tutkimuskumppani GAIKERin kanssa. Hankkeeseen osallistuu kohdeyrityksiä litiumioniakkujen elinkaaren eri vaiheista Suomesta ja Espanjasta.

Aikataulu

1.12.2020–30.11.2022

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, SAF€RA ja Työterveyslaitos