Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voidaanko työturvallisuutta ja työprosessin sujuvuutta edistää digitaalisten palaute- ja oppimisjärjestelmien avulla varasto-olosuhteissa.

Toteutus

Tutkimuksessa kehitetään pelillistä oppimista, jonka tarkoituksena on edistää trukinkuljettajien kykyä tunnistaa ja ennakoida vaaratilanteita trukilla ajettaessa. Lisäksi selvitämme, miten kokonaisvaltaisen kalustonhallintajärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa turvallisuustoimintaan. Tutkimus toteutetaan interventiotutkimuksena, jossa arvioidaan kahden eri intervention vaikutuksia työturvallisuustoiminnan tasoa kuvaaviin tekijöihin, kuten turvallisuusilmapiiriin, työhön liittyvän riskin/vaaran tunnistamiseen ja ennakointiin, sekä turvallisiin toimintatapoihin. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät ovat dokumenttianalyysit, kyselyt ja haastattelut.

Tutkimushankkeessa kehitettiin oppimispeli yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Pelin tavoitteena oli lisätä kuljettajien kykyä ennakoida ja tunnistaa työssä esiintyviä liittyviä vaaratilanteita. Pelissä hyödynnettiin trukinkuljettajan näkökulmasta kuvattuja videoita, joissa esiintyi todellisia trukkityöhön liittyviä tilanteita ja olosuhteita. Suoriutuakseen pelissä hyvin pelaajan täytyi havainnoida ja tulkita tilanteita tehokkaasti, ja hän sai pelin kautta välitöntä palautetta suoriutumisestaan. Pelistä tehtiin demoversio, josta ilmenee pelin perusajatus.

>> Logisafe-pelin demoversio

Aikataulu

Tutkimus toteutetaan 06/2016 – 03/2019.

 

Yhteistyössä

dbschenker-logo42px    alsologo_aa   pn_color_pms_c

automotive-teksti-nsg-logolla

Rahoitus

tsr_logo tmh-primary-logo