Tietoa tutkimuksesta

Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa selvitettiin digitaalisten palaute- ja oppimisjärjestelmien mahdollisuuksia edistää työturvallisuutta sisälogistiikassa.

Toteutus

Tutkimus toteutettiin interventiotutkimuksena, jossa arvioitiin kahden eri intervention (kalustonhallintajärjestelmä ja videopohjainen oppimispeli) vaikutuksia työturvallisuustoiminnan tasoa kuvaaviin tekijöihin, kuten turvallisuusilmapiiriin, työhön liittyvän riskin/vaaran tunnistamiseen ja ennakointiin sekä turvallisiin toimintatapoihin. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat kyselyt, haastattelut ja havainnointi.

Tutkimushankkeessa kehitettiin oppimispeli yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Pelin tavoitteena oli lisätä kuljettajien kykyä ennakoida ja tunnistaa työhön liittyviä vaaratilanteita. Pelissä hyödynnettiin trukinkuljettajan näkökulmasta kuvattuja videoita, joissa oli todellisia trukkityöhön liittyviä tilanteita ja olosuhteita. Suoriutuakseen pelissä hyvin pelaajan täytyi havainnoida ja tulkita tilanteita tehokkaasti, ja hän sai pelin kautta välitöntä palautetta suoriutumisestaan. Pelistä tehtiin demoversio, josta ilmenee pelin perusajatus.

>> Logisafe-pelin demoversio

Aikataulu

Tutkimus toteutettiin 06/2016–03/2019.

Yhteistyössä

dbschenker-logo42px    alsologo_aa   pn_color_pms_c

automotive-teksti-nsg-logolla

Rahoitus

tsr_logo tmh-primary-logo