Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voidaanko työturvallisuutta ja työprosessin sujuvuutta edistää digitaalisten palaute- ja oppimisjärjestelmien avulla varasto-olosuhteissa.

Toteutus

Tutkimuksessa kehitetään pelillistä oppimista, jonka tarkoituksena on edistää trukinkuljettajien kykyä tunnistaa ja ennakoida vaaratilanteita trukilla ajettaessa. Lisäksi selvitämme, miten kokonaisvaltaisen kalustonhallintajärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa turvallisuustoimintaan. Tutkimus toteutetaan interventiotutkimuksena, jossa arvioidaan kahden eri intervention vaikutuksia työturvallisuustoiminnan tasoa kuvaaviin tekijöihin, kuten turvallisuusilmapiiriin, työhön liittyvän riskin/vaaran tunnistamiseen ja ennakointiin, sekä turvallisiin toimintatapoihin. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät ovat dokumenttianalyysit, kyselyt ja haastattelut.

Ajankohtaista tutkimushankkeesta Twitterissä

Social Board: There is no feed to show or there is a connectivity problem to the world wide web!

Aikataulu

Tutkimus toteutetaan 06/2016 – 03/2019.

 

Yhteistyössä

dbschenker-logo42px    alsologo_aa   pn_color_pms_c

automotive-teksti-nsg-logolla

Rahoitus

tsr_logo tmh-primary-logo