Hankkeen tausta

Keväällä 2017 tuli tieto, että jotkut metsäkoneyrittäjistä ovat saaneet toistuvasti hengitystieoireita ja kuumeilua maanmuokkaus- ja istutustöissä sellaisilla kohteilla, joissa hakkuu on toteutettu edellisenä talvena. Siksi on syytä epäillä, että uudistusalalle jätetyistä tuoreista hakkuutähteistä irtoaa maanmuokkauksessa mikrobeita ilmaan niin paljon, että työntekijät saavat niistä terveyshaittoja.

Maahan talven aikana jätetyt hakkuutähteet homehtuvat herkästi ja valkoista pölyä leviää ilmaan siirrettäessä hakkuutähteitä maanmuokkauksen tieltä. Pöly tukkii mm. työkoneen ohjaamon ilmansuodattimet.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on arvioida hakkuutähteissä esiintyvien biologisten haitta- ja vaaratekijöiden merkitystä metsän uudistusalan maanmuokkaajien ja istuttajien terveydelle. Työturvallisuusriskin suuruuden perusteella annetaan toimenpide-ehdotuksia riskin pienentämiseksi ja hallitsemiseksi. Tulosten perusteella tehdään täsmennysesitys maanmuokkauksen työohjeisiin ja suosituksiin.

Aikataulu

1.3.2018 – 28.2.2019

Mitä hankkeessa havaittiin?

Talven hakkuiden aikana maahan jätetyt hakkuutähteet sisälsivät runsaasti bakteereita ja homeita. Tällaisten hakkuutähteiden siirtely maanmuokkauksen tieltä aiheutti suuret epäpuhtauspitoisuudet ilmaan. Etenkin gram-negatiivisten bakteerien sisältämien endotoksiinien, homesienten ja puupölyn ilmapitoisuudet ylittivät terveydelle haitalliseksi tunnetut viitearvot hakkuuaukeiden maanmuokkauksessa keväällä hakkuuaukeilla.

On täysin mahdollista, että ilman epäpuhtauksia hengitettäessä niistä aiheutuu maanmuokkaajille terveyshaittaa, kuten kuumeilua ja hengityselinoireita. Kesän edetessä ja hakkuutähteiden kuivuessa varsinkin endotoksiinien määrät pienenivät. Joka tapauksessa homeita ja muita bakteereita esiintyi hakkuutähteissä muunakin aikana, joten hakkuutähteiden sisältämän pölyn kulkeutumista ohjaamoon ja hengittämistä tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin.

Vinkit turvalliseen toimintaan

  • Hakkuutähteiden pölyämistä voi vähentää siirtämällä ne tuoreeltaan hakkuun jälkeen kasoihin kuivumaan. Tuoreet hakkuutähteet pölisevät mikrobeita ja muuta pölyä selvästi vähemmän kuin maahan kuukausiksi jätetyt hakkuutähteet.
  • Maanmuokkauksen suunnittelu etukäteen siten, että työskentelee pääasiassa tuulen yläpuolella, vähentää mikrobien ja pölyjen kulkeutumista koneen ohjaamoon.
  • Työkoneen ohjaamon ilmastointi tulee pitää kunnossa, jottei tarvitse työskennellä ikkuna tai ovi auki kuumilla hakkuuaukeilla.
  • Ohjaamon ikkunoiden ja oven pitämistä auki lisäävät myös tukkeutuvat ilmansuodattimet. Ilmansuodattimien sijoitus työkoneessa tulisi olla sellainen, että niiden puhdistuksen pystyisi tekemään helposti päivittäin.
  • Pikapuhdistus ravistelemalla ilmansuodatinta myötätuuleen tulisi ottaa rutiiniksi aina työvuoron jälkeen, jotta suodattimet pysyisivät mahdollisimman pitkään toimintakuntoisina.
  • Paineilmapuhdistus ei ole suositeltavaa, koska siinä saattaa rei’ittää huomaamatta ilmansuodattimen pinnan rikki ja toisaalta siinä herkästi pöläyttää samalla epäpuhtaudet silmilleen ja hengityselimiin.

Lisätietoja hankkeesta

Metsän maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään -raportti

Esittelyaineisto hankkeen tuloksista (pdf)

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Metsämiesten Säätiö
Koneyrittäjien liitto ry
Yksityismetsätalouden työnantajat ry
Metsäteho Oy
Työterveyslaitos