Hankkeen tavoitteet

Mielenterveys on merkittävä työkyvyn osatekijä. Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat vuosittain noin 2,5 miljardin kustannukset, kun arvioidaan menetettyjen työpanosten arvoa. Mielenterveyden vahvistamiseen on olemassa vaikuttavaksi todettuja, ennaltaehkäiseviä keinoja ja menetelmiä, joiden käyttöä kannattaa lisätä.

Projektin tavoitteena on jalkauttaa työelämään mielenterveyttä vahvistavia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäiseviä työkaluja. Mielenterveyden tuen työkalupakkiin kuuluu yhdeksän työkalua, jotka ovat projektin aikana maksutta työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käytettävissä.

Mielenterveyttä tukevat työkalut palvelumuotoillaan keväällä 2021. Palvelumuotoilun tavoitteena on varmistaa, että työkalut ovat houkuttelevia, käyttäjäystävällisiä ja helppoja ottaa käyttöön.

Arkeen juurruttamisen tueksi projekti myös valmentaa työpaikoille ja työterveyshuoltoihin työkalujen superosaajia. Tavoitteena on valmentaa liiketoimintajohtoa, henkilöstöhallintoa, työsuojelua ja muita toimijoita, jotka voivat vaikuttaa siihen, että työkalut saadaan osaksi työpaikan toimintaa.

Maaliskuussa 2021 käynnistyneessä palvelumuotoiluprosessissa mukaan ilmoittautuneet yritykset vaikuttavat työkalujen viimeistelyyn.

Syksystä 2021 lähtien työkalut ovat viimeisteltyjä ja valmiit hyödynnettäviksi. Tarjoamme työkaluja kaikille mielenterveyden vahvistamisesta kiinnostuneille. Osan työkaluista voi napata nettisivuiltamme käyttöönsä, osan käyttöönottoon sisältyy valmennus.

Työkalut on julkaistu Mieli ja työ -sivustolla >>

Tule mukaan!

Ilmoittamalla kiinnostuksesi projektia kohtaan saat lisätietoa projektin etenemisestä.

Ilmoittaudu mukaan alla olevan lomakkeen kautta

Osallistuminen hankkeen arviointiin

Työkalupakki-hankkeesta tehdään arviointi, jossa tuotetaan tietoa siitä, miten mielenterveyden tukemiseen liittyvien keinojen ja menetelmien tunnettuus ja käyttöönotto on lisääntynyt hankkeen aikana.

Arviointiin osallistumisen kautta pääset antamaan palautetta sekä kertomaan kehittämisideoita, miten työpaikoilla ja työterveyshuollossa tehtävää työtä voitaisiin tukea. Ilmoita suostumuksesi yhteydenottolomakkeella. Arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista ja voit perua suostumuksesi myöhemmin.


Mielenterveyden tuen työkalupakin TYÖKALUT

Mielenterveyden tuen työkalupakkiin kuuluu yhdeksän työkalua. Ne on esitelty alla.

Aikataulu

1.2.2021-31.12.2022

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos

Projekti on osa kansallista Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmaa (siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön sivustolle).