Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Hankkeen tavoitteena on

  1. vahvistaa ja tukea työssä olevien psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä,
  2. vähentää mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä (sairauspoissaolot ja uudet työkyvyttömyyseläkkeet) ja sen myötä nostaa työllisyysastetta ja tuottavuutta sekä vähentää työkyvyttömyydestä johtuvia kustannuksia sekä
  3. tuottaa tietoa päätöksenteon ja sote-palveluiden kehittämisen tueksi alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeessa tehdään pysyvät ja vaikuttaviksi arvioidut alueelliset toimintamallit mielenterveyden tukemiseen sekä tuetaan työyhteisöjä löytämään keinoja vahvistaa henkilöstön mielenterveyttä. Alueellisissa toimintamalleissa lisätään työterveyshuollon ja muiden sote-toimijoiden yhteistyötä mielenterveyshäiriöiden (etenkin masennus) hoidossa. Uuden toimintamallin myötä muusta terveydenhuollosta ohjataan mielenterveyspotilas työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn- ja työhön paluun tukitoimia varten.

Toimintamallit luodaan niin, että ne toimivat myös koronaepidemian aiheuttaman kriisitilanteen jälkeen työikäisten psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjinä ja parantajina. Hankkeessa vahvistetaan työpaikkojen ja yrittäjien keinoja ja osaamista vahvistaa henkilöstön ja yrittäjien omaa mielenterveyttä. Lisäksi parannetaan sote-toimijoiden osaamista ja yhteistyötä mielenterveyden tukemisessa sekä sote-organisaatioiden toiminnallista ja rakenteellista joustavuutta alueellisia toimintamalleja rakentaen.

MYÖTE-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hankkeen (2020-2023) kanssa.

Aikataulu

15.3.2021 – 31.8.2023

Rahoittajat ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä hankkeen toteuttajat. Hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos, osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja MIELI ry.