Hankkeessa kehitettiin, tuotettiinn ja levitettiinn ratkaisuja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin arviointiin ja edistämiseen mikroyrityksissä. Nämä ratkaisut olivat mm. hyviä käytäntöjä, toimintamalleja tai mittareita. Mikroyrittäjien keskinäistä verkostoitumista sekä verkostoitumista yrittäjien tuki- ja neuvontatahojen kanssa vahvistettiin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin tuki- ja neuvontatahojen valmiuksia edistää mikroyrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta osana toimintaansa.

Varsinais-Suomessa toteutettavat hanketoiminnot olivat

  • yrityskohtaiset kehittämistoimet mikroyrittäjien tuottavuuden, innovoinnin ja työhyvinvoinnin edistämiseksi
  • avoimet verkostotyöpajat mikroyrittäjille ja heidän tuki- ja neuvontaverkostolleen
  • mikroyrittäjien tuki- ja neuvontaverkoston kumppanuuden kehittäminen sekä
  • jatkuva aktiivinen viestintä tulosten levittämiseksi.

Hankkeessa aikaansaadut ratkaisut eli hyvät käytännöt ja toimintamallit sekä verkostoitumispotentiaali tukevat mikroyrittäjien menestymisedellytyksiä muuttuvassa markkina- ja toimintaympäristössä. Hankkeen tulokset palvelevat myös mikroyrittäjien tuki- ja neuvontatahoja sekä muita yrittäjien sidosryhmiä heidän työssään paikallisesti, seudullisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeen toteuttivat Varsinais-Suomen Yrittäjät, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ja Työterveyslaitos. Hanketta rahoittivat toteuttajien lisäksi Euroopan Sosiaalirahasto (ESR),  työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä LähiTapiola.

Lue hankkeen loppuraportin tiivistelmä (pdf)!

Tutustu myös

Vinkkejä yrittäjän hyvinvointiin –opas yrittäjille

Elän täydesti -opas yrittäjäyhdistyksille

Lisätiedot

Työterveyslaitos:
Projektipäällikkö Susanna Visuri, puh. 046 851 5912, susanna.visuri(at)ttl.fi

Varsinais-Suomen Yrittäjät:
Toimitusjohtaja Hanna Munter, puh. 044 296 9071, hanna.munter(at)yrittajat.fi
www.yrittajat.fi/varsinaissuomenyrittajat/

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät:
Toimitusjohtaja Tero Siitonen, puh. 040 860 0901, tero.siitonen(at)skal.fi
www.skal.fi

mikrot_logot