Tavoitteet ja toteutus

Yrittäjän työkyky on yritystoiminnan kivijalka. Yrityksen tuottavuus on yhteydessä sen kilpailukykyyn ja uudistumiseen. Hankkeen tavoitteena on, että mikroyrittäjät pystyvät erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa johtamaan itseään sekä säilyttämään ja parantamaan työkykyään. Näin yrittäjät jaksavat paremmin kehittää liiketoimintaansa ja mahdollisesti tehdä työtään pitempään.

Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

ja Työterveyslaitos. Hankkeessa:

  1. opastetaan yrittäjiä kartoittamaan osaamistarpeet liiketoiminnan kannalta keskeisten muutosten ennakoinnin näkökulmasta,
  2. tuetaan tuottavimman ydintoiminnan tunnistamista ja siihen keskittymistä sekä
  3. tuetaan yrittäjien itsensä johtamisen taitoja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Mikroyrittäjä 2.0

Työterveyslaitos vastaa työkykyosiosta. Arvioimme yrittäjien palautumista Firstbeat-mittauksella, tarjoamme henkilökohtaista tukea yrittäjille ja järjestämme ryhmätapaamisia ja avoimia webinaareja muun muassa mikroyrittäjien työterveyshuollon järjestämisestä sekä elintavoista palautumisen ja työkyvyn tukena.

Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään Mars matkalle -suosituksia: Yrittämisestä virtaa – Mars matkalle! Terveyttä, työhyvinvointia ja työkykyä yrittäjälle (.pdf)

Hanke kehittää yrityskehitysorganisaatioille työkaluja jatkaa toimintaa mikroyritysten kanssa myös tulevaisuudessa  sekä toimintamallin tuottavuuden ja työkykytoiminnan kehittämiseksi osaamiskartoituslähtöisesti mikroyrityksissä.

Aikataulu

1.1.2020–31.12.2021

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hanketta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.