Hankkeen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on

  • Selvittää, miten nuoret työntekijät kuvaavat mielenterveyden ongelmia ja millaisia selitysmalleja he antavat niille
  • Kuvata ratkaisumalleja ja selviytymisstrategioita, joita nuoret työntekijät, heitä hoitavat työterveyden ammattilaiset sekä nuorten työntekijöiden esihenkilöt käyttävät mielenterveyden kysymysten hallinnassa
  • Kehittää uusia toimintamalleja nuorten työntekijöiden mielenterveyden tukemiseksi
  • Luoda työhyvinvoinnin ja mielenterveyden kentälle uutta teoreettista jäsennystä, joka auttaa ymmärtämään psyykkisen haavoittuvuuden taustaa systemaattisemmin.

Projektissa tehdään yli 70 tutkimushaastattelua. Samalla kun projekti on monitieteinen akateeminen tutkimus, se pyrkii uudistamaan kotimaisia mielenterveyteen kytkeytyviä käytäntöjä ja jäsentämään työkykyä, työhyvinvointia sekä niihin liittyviä toimintamalleja uudella tavalla.

Aikataulu

2020-2023

Yhteistyökumppanit

Työterveys Helsinki

Espoo Työterveyspalvelut

Tieteelliset kumppanit

KEVA

Helsingin yliopisto

Nuorisotutkimusverkosto

Toronton yliopisto

Kentin yliopisto

Rahoittaja

Työterveyslaitos