Koronaepidemia on muuttanut monien suomalaisten työntekoa radikaalisti. Suuri osa työntekijöistä on siirtynyt etätöihin. Osa on jatkanut työtään työpaikalla erilaisissa olosuhteissa ja osa on joutunut työn ulkopuolelle.

Työolojen muutokset ovat merkinneet kuormituksen ja voimavarojen jakautumista osittain uusilla tavoilla. Muutokset työoloissa sekä koronapandemian mahdollisesti tuottama stressi ja huoli voivat lisätä työntekijöiden työkyvyttömyyttä ja heikentää työhyvinvointia. Jotta toimenpiteitä työkyvyn tukemiseksi voitaisiin kohdentaa oikein, tarvitaan tietoa suomalaisten työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittymisestä koronan aikana.

Etätöissä tylsistyminen kasvaa

päivitetty 31.8.2021

Lataa pdf-tiedosto.

Nuorten työhyvinvointi heikentyi korona-aikana

Päivitetty 20.4.2021


Lataa pdf-tiedosto.

Työhyvinvoinnin kehittyminen loppuvuodesta 2019 loppuvuoteen 2020

päivitetty 8.2.2021

Oikeudenmukainen kohtelu, yhteisöllisyys ja varmuus tulevasta kannattelevat myös poikkeusaikana

Päivitetty 26.11.2020

Havaintoja etätyöhön siirtymisen vaikutuksista työhyvinvointiin

Päivitetty 17.9.2020

Ensimmäiset havainnot

päivitetty 4.9.2020

Ainutlaatuista tutkimustietoa

Tietämättä keväällä 2020 Suomeen iskevästä koronapandemiasta Työterveyslaitos keräsi marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välillä tietoa suomalaisten työhyvinvoinnista käynnissä olevassa tutkimushankkeessa (Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä). Koronapandemian ja siihen liittyvien poikkeustoimien alkamisen jälkeen tähän aiempaan kyselyyn vastanneet kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen vielä uudelleen touko-kesäkuussa 2020.

Vertaamalla kyselytuloksia ennen poikkeusajan alkamista ja tilannetta sen kestettyä muutaman kuukauden tutkimushanke tuottaa ainutlaatuista tutkimustietoa väestön työhyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista koronapandemian aikana.

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen väestön kokemuksia työhyvin- ja pahoinvoinnista laaja-alaisesti (mm. työn imu, työuupumus, tyytyväisyys työhön, työssä tylsistyminen, työholismi, sairaana työskentely), työoloista ja työhön liittyvistä asenteista (mm. oikeudenmukaisuus, epävarmuus, yhteenkuuluvuus), muusta hyvinvoinnista (terveys, työkyky, masentuneisuus, elämäntyytyväisyys) ja yksityiselämän kielteisistä tapahtumista.

Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, missä määrin edellä mainitut kokemukset ja niissä tapahtuneet muutokset mahdollisesti eroavat eri väestö- ja työntekijäryhmissä.

Tutkimusorganisaatio

Tutkimus toteutetaan Työterveyslaitoksessa. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii tutkimusprofessori Jari Hakanen. Tutkijaryhmään kuuluvat myös Janne Kaltiainen (erikoistutkija, projektipäällikkö) ja Maria Hirvonen (tilastoasiantuntija). Taloustutkimus Oy toteuttaa kyselyaineiston keruun Työterveyslaitoksen toimeksiannosta.

Aikataulu ja työvaiheet

Miten Suomi voi? -hankkeen arvioitu kesto on 1.5.2020–30.6.2021.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Osallistu keskusteluun esimerkiksi Twitterissä aihetunnisteilla #MitenSuomiVoi ja #TyökykyinenSuomi

[social_board id=”47430″ type=”wall”]