Tavoite

Tutkimuksissa on havaittu, että turvallisuuskoulutuksen puutteet ovat usein yhteydessä alhaiseen turvallisuustasoon. Tästä syystä haluamme löytää uusia mahdollisuuksia turvallisuuskoulutuksen kehittämiseen.

Teknologian kehittyessä mm. virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö tekee tuloaan turvallisuuskoulutuksiin, mutta toistaiseksi on vain vähän tutkimusnäyttöä VR-ympäristöjen hyödyistä turvallisuusoppimisessa. VR-ympäristöissä toteutettavan turvallisuuskoulutuksen lisääntyessä tarvitaan tutkimustietoa sen vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää VR-oppimisympäristön vaikutuksia turvallisuusosaamiseen ja turvallisuusajatteluun.

Nykyään tiedetään, että ymmärrys inhimillisistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista on keskeinen osa turvallisuuden hallintaa. Inhimillisten tekijöiden tuntemusta on edistetty turvallisuuskriittisillä aloilla, mutta tässä hankkeessa tavoitteenamme on tuottaa tietoa inhimillistä tekijöistä myös muunlaisille toimialoille. Tutkimme hankkeessa inhimillisten tekijöiden työkalun (HF-työkalu) vaikutuksia turvallisuuteen ja ihmisen toimintaan liittyvään osaamiseen.

Hanke suuntautuu rakennusalalle, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla turvallisuusoppimisen ja -koulutuksen uudistamiseen.

Toteutus

Tutkimus toteutetaan kahdeksassa rakennusalan yrityksessä interventiotutkimuksena, jossa on mukana yhteensä noin 130 koehenkilöä. Hankkeessa luodaan yhdessä osallistujaorganisaatioiden kanssa työturvallisuusosaamiseen, -kulttuuriin ja käyttäytymiseen liittyviä harjoituksia, jotka toteutetaan interaktiivisesti VR-ympäristössä. Koehenkilöistä puolet osallistuu VR-ympäristössä toteutettuun koulutukseen, kun taas toinen puoli saa perinteisempää turvallisuuskoulutusta samasta aiheesta. Lisäksi osa koehenkilöistä testaa HF-työkalun käyttöä turvallisuusoppimisen tukena. Ryhmiä vertailemalla arvioimme VR-koulutuksen ja HF-työkalun käytön hyötyjä ja haasteita verrattuna perinteiseen koulutukseen.

Hankekuulumisia

“Koulutuskokonaisuudet toteutettiin kahdeksalla rakennusalan työpaikalla, yhteensä 9 työmaalla keväällä 2019. Mukaan saatiin yhteensä 120 rakennusalan työntekijää – kiitos teistä jokaiselle! Osallistujat vastasivat kyselyyn kolme kertaa, ja heitä on haastateltu lyhyesti puhelimitse koulutuskokemuksista. Tutkijaryhmä analysoi parhaillaan aineistoa, ja tuloksia esitellään syksyn 2019 aikana yhteistyöyritysten arviointityöpajoissa.”

Maria Tiikkaja, projektipäällikkö

Hankkeen julkaisuja

Evaluation of the efficacy of a virtual reality-based safety training and human factors training method: study protocol for a randomized-controlled trial. Nykänen Mikko et al. 2019.
Human factors as a philosophy and practice to renew Vision Zero. Vision Zero -konferenssi 12.–14.11.2019. Teperi Anna-Maria.
Immersifying workplace safety with virtual reality. Vision Zero -konferenssi 12.–14.11.2019. Lukander Kristian et al.
Työturvallisuutta voi oppia virtuaalitodellisuuslasit päässä. Blogipostaus 28.11.2019. Lantto Eero.
Työturvallisuusoppimisen tulevaisuus. Ria-lehti 1/2020, sivut 30-33. Tarja Heikkilä et. al.
Tehokas virtuaalitodellisuuskoulutus ei palvo hyperrealismia. Blogipostaus 13.2.2020. Frans Simpura.
Koska tää loppuu? – kellon vilkuilusta koulutukseen uppoutumiseen. Blogipostaus 18.3.2020. Vuokko Puro.

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen vastuullisena tutkijana toimii Maria Tiikkaja. Tutkimusryhmään kuuluvat asiantuntija Vuokko Puro, tutkija Mikko Nykänen, tutkimusinsinööri Henriikka Kannisto, tutkija Eero Lantto, vanhempi tutkija Anna-Maria Teperi, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, asiantuntija Frans Simpura, erityisasiantuntija Tarja Heikkilä, johtaja Tommi Alanko, tutkimusinsinööri Kristian Lukander, asiantuntija Jose Uusitalo ja teknikko Pasi Polvi.

Aikataulu

Tutkimus toteutetaan 01/2018 – 05/2020.

Hankkeesta tiedotetaan sen edetessä ja lopulliset tulokset julkaistaan hankkeen loppuessa keväällä 2020.

Osallistujaorganisaatiot

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot.