Tavoitteet

Hanke koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joiden tavoitteena on:

  1. Moninaisesti parempi asiantuntijaorganisaatio: kehittää sukupuolitietoisia ja monimuotoisuutta edistäviä henkilöstö- ja toimintakäytäntöjä asiantuntijaorganisaatioiden käyttöön
  2. Moninaisesti parempi työura: vahvistaa Suomeen muuttaneiden naisten asiantuntijaosallisuutta ja työllisyyttä
  3. Moninaisesti parempi yhteiskunta: purkaa maahanmuuttajataustaisiin naisiin liitettyjä stereotypioita viestinnän keinoin

Toteuttajat

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. THL vastaa hankekokonaisuudesta.

Toteutus ja tuotokset Työterveyslaitoksen osalta

  • Monimuotoisuusbarometri 2020 –  monimuotoisuuden nykyistä tilaa työelämässä arvioidaan henkilöstöammattilaisille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä on erityinen fokus rekrytointikäytäntöihin
  • Asiantuntijaorganisaatioissa tehtävä haastattelututkimus – Haastatellaan maahanmuuttajataustaisia naistyöntekijöitä, esimiehiä ja HR-tehtävissä työskenteleviä henkilöitä (yhteensä 35).  Haastattelujen analysoinnin perusteella paikannetaan maahanmuuttajataustaisten naisten oallisuuden ja osaamispotentiaalin hyödyntämisen vahvistamiseen vaikuttavia tekijöitä ja käytäntöjä. Paikannustyön perusteella kehitetään Monimuotoinen asiantuntijuus-kartta, jossa kuvataan miten asiantuntija itse, esimiehet ja organisaation käytännöt voivat vahvistaa maahanmuuttajataustaisen, erityisesti naisten, asiantuntijaosallisuutta.
  • Roolimallitarinat – tuotetaan sukupuolistereotypioita purkavia roolimallitarinoita asiantuntijatyössä toimivista maahanmuuttajataustaisista naisista videomuodossa.

Aikataulu

Lokakuu 2019–syyskuu 2022

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Työterveyslaitos, THL ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).