ely-ja-esr-logorimpsu

Naiset työssä -toiminta tarjoaa yrittäjille:

 • tietoja, taitoja ja tukea työkyvyn ja terveyden edistämiseen työpaikoilla,
 • työkykyä ja terveyttä edistäviä ratkaisuja ikääntyville ja fyysisesti raskasta työtä tekeville,
 • verkkoviestintäpohjaista tukea työkyvylle,
 • verkostoitumista ja voimaannuttavaa vertaistukea,
 • tukea yrittämisen arkeen.

Hankkeen taustalla on tutkittua tietoa

 • Yrittäjänaiset ovat keskimäärin hyvinvoivia ja kokevat työn imua.
 • Stressin kokeminen on yrittäjillä tavallisempaa kuin palkansaajilla ja yleisempää yrittäjänaisilla kuin -miehillä.
 • Naisilla on useammin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä haasteita.
 • Työhön uppoutuminen ja huoli yritystoiminnan jatkuvuudesta verottavat omasta hyvinvoinnista huolehtimista.
 • Yrittäjillä, jotka kokevat voimakasta stressiä, on vähäisemmät voimavarat terveellisten elintapojen toteuttamiseen sekä tulevaisuuden työkyvyn ylläpitoon.
 • Mikroyrittäjien työn varjopuoliksi koetaan kiire, pitkät työpäivät, haitallinen stressi ja lyhyet yöunet.

Video

Heli Hannonen piti 24.11.2017 esityksen Naiset työssä -hankkeen tuloksista perjantai-meetingissä.

Aikataulu ja tapahtumat

Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2015 – 31.1.2018.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Toiminta yrittäjänaisille

Syksy 2015: Kysely ja kirjallinen palauteteksti
Syksy 2015: Työpajat (yksi työpaja per osallistuja)
Talvi 2015 – Kevät 2016: Vertaisryhmät (viisi tapaamiskertaa per ryhmä)
Syksy 2016 – Kevät 2017: Kohdennettu ryhmätoiminta fyysisesti raskasta työtä tekeville, henkisesti kuormittuneille tai yli 54-vuotiaille yrittäjänaisille (tapaamismäärät tarkentuvat myöhemmin)

Miten tilaisuuksiin ja toimintaan pääsee mukaan? Haluatko tilata Naiset työssä -uutiskirjeen?

Ota yhteyttä Anneen anne.salmi@ttl.fi

#naisettyossa

Social Board: There is no feed to show or there is a connectivity problem to the world wide web!

 

Kohtaamisia! Yrittäjät, työterveyshuolto ja yritysneuvonta kohti aitoa kumppanuutta -webinaari (12.10.2016):

 

Yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointi -webinaari (2.3.2016):