Tavoitteet

Need for Speed -ohjelmassa kokeillaan reaaliaikaisia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat syvään asiakastuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvon tuottamisen.

Työterveyslaitoksen osuudessa tarkastellaan ohjelmistotuotantotavan muutoksen merkitystä ohjelmistonkehittäjien työhyvinvoinnille.

Hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia ohjelmistonkehittämistyössä ja erityisesti ketterien, leanien sekä jatkuvan integraation/käyttöönoton toimintatapojen mukaan toimivissa tiimeissä.

Tutkimusasetelma

Tarkasteltavia työhyvinvoinnin näkökulmia ovat työn kuormittavuus ja mielekkyys sekä tiimityön prosessien sujuvuus.

Tutkimusmenetelminä ovat kyselyt, haastattelut, fysiologiset stressimittaukset ja kehittämistyöpajat.

Tutkittavat teemat ovat työhyvinvointi toimitussyklien (matka uuden tuoteominaisuuden ideasta sen julkaisemiseen) lyhentyessä, muutosprosesseissa sekä dynaamisissa tilanteissa, kuten tiimin kasvaessa, hajautetussa ja monikulttuurisessa työskentelyssä.

Hankkeen aikataulu

1.1.2014–31.12.2017 (Työterveyslaitos mukana 1.1.2015 alkaen)

Rahoittajat

Need for Speed on Digile-ohjelma, jota rahoittaa Tekes.

Hankkeen muut toteuttajat

Ohjelmaa toteutettavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset. Laaja konsortio koostuu isoista teollisuusfirmoista, pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista ja yliopistoista.