Kuva: SUITX

Suomessa 19,2 % (miehet) ja 13,2 % (naiset) työvoimasta työskentelee enemmän kuin 1-2 tuntia päivittäin kumarassa tai muutoin hankalassa selän asennossa. Aloja, joissa ongelmallisia selän asentoja/nostoja esiintyy ovat mm. teollisuus, rakennusala ja logistiikka. Perinteisen työergonomian lisäksi nostotyön apuvälineenä voidaan käyttää ulkoisia tukirankoja, eksoskeletoneja. Niihin kohdistuva tutkimus on liittynyt tekniseen kehitykseen, ja viime aikoina myös ihmisen kuormitusfysiologisiin ja biomekaanisiin vasteisiin.

Ulkoisten tukirankojen potentiaali lihaksistoon ja liikuntaelimistöön kohdistuvan kuormituksen pienentämiseksi voi olla merkittävä. Jotta nykyaikaista tukirankateknologiaa voidaan tehokkaasti hyödyntää työn keventämisessä, tarvitaan mitattua tietoa niiden vaikutuksista kuormittuneisuuteen pitkäkestoisissa autenttisissa työtilanteissa.

Tämä tutkimus selvittää ulkoisen selkää tukevan tukirangan työtä keventävää vaikutusta logistiikka-alan nostoihin ja siirtoihin liittyvissä työtehtävissä. Tutkimus toteutetaan laajassa kenttä- ja sitä tukevassa laboratoriotutkimuksessa. Tulosten pohjalta voidaan tehdä suositukset minkä tyyppisissä nosto- ja siirtotöissä ulkoisen tukirangan käyttö on suositeltavaa.

Aikataulu

2021 – 2022

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Postin työhyvinvointisäätiö, Työterveyslaitos