Hankkeessa oli mukana

  • kaikenikäisiä ammattikuljettajia,
  • kuljetusyrityksiä ja työnantajia,
  • logistiikka-alan kouluttajia,
  • ammattijärjestöjä ja
  • työsuojelu- ja työterveyshuoltotoimijoita.

Hankkeen taustalla oli tutkittua tietoa

  • Nuorilla korostuvat työelämätaidot ja niiden oppiminen ammatillisessa koulutuksessa sekä taidot työkyvyn ylläpitämiseen.
  • Työuran alussa koulutuksesta saadun tiedon tulee muuttua hyviksi tavoiksi ja rutiineiksi.
  • Työn tulee vahvistaa nuoren kuljettajan terveyttä ja hyvinvointia.
  • Perehdyttämiskriteerien luominen työkykynäkökulmasta on uusi näkökulma logistiikka-alan terveys- ja työkykyongelmien ratkaisemiseen.
  • Ammatillisessa koulutuksessa työssä oppimisen jaksot ovat merkittävä osa koulutusta ja vanhemman kollegan ohjaus jaksojen aikana on vaikuttavaa.

Nuori kuski osaa! -hankkeen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Manner-Suomen ESR-varoista.

Materiaaleja

Kuljetusalan työhyvinvoinnin keihäänkärjet

Ammattikuljettajan perehdyttäminen työkykyä edistävällä tavalla

Nuori kuski osaa -posteri

Kolahtaako? Työkykyä edistävän toiminnan yhteiskehittämisen malli pieniin ja keskisuuriin kuljetusyrityksiin