Mielenterveyden häiriöt ovat Suomessa yleisin työkyvyttömyyden peruste. Erityisesti nuorilla ne kattavat valtaosan työkyvyttömyyseläkkeistä.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät ovat yhteydessä mielenterveyssyystä aiheutuvaan työkyvyttömyyteen nuorilla aikuisilla (18–34-vuotiaat):
1. Kuvaamme määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuki) olevien nuorten aikuisten taustatekijöitä.
2. Tutkimme, mitkä tekijät ennustavat nuorten aikuisten tulevaa työhön tai opiskeluun kiinnittymistä tai näissä jatkamista.

Hankkeessa käytetään kahta aineistoa:

  • Ensimmäinen koostuu eläkehakemuksista, niiden liitteistä sekä Kelan, Eläketurvakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Syöpärekisterin rekistereistä. Aineiston muodostavat vuonna 2008 työeläkejärjestelmästä myönnetyt uudet määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet, joiden ensisijainen myöntöperuste on ollut mielenterveyden häiriö (F10-F69 tai F80-F99).
  • Toisen aineiston muodostaa Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus, joka sisältää 10 kaupungissa ja 21 sairaalassa työskennelleiden henkilöiden työsuhde- ja terveysrekisterit yli 20 vuoden ajalta sekä kohortin, joka on vastannut laajoihin työoloja, terveyttä ja hyvinvointia koskeviin kyselyihin.

Aikataulu:

2014–2016

Rahoittajat:

Kela
Työterveyslaitos