Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahastorahasto-ohjelman hanke:

  • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (Toimintalinja 3)
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (Erityistavoite 7.1)

Hanke muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa (Työterveyslaitos, Keva, SiunSote, Essote, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä)
  2. Soteammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto)
  3. Soteliiderit – hyvällä henkilöstöjohtamisella onnistuneita muutoksia (KT Kuntatyönantajat)

Hankkeen tavoitteet

  • Valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi, tukea heidän osaamistaan ja työhyvinvointiaan sekä luoda uudenlaisia sote-alalle sopivia yhteiskehittämisen toimintatapoja.
  • Tukea toimivien johtamisen mallien ja hyvien käytäntöjen kokoamista sote-muutoksen johtamisessa.
  • Kehittää verkostomaista toimintaa ja yhteistyötä niin, että hyvät käytännöt ja toimintamallit leviävät ja juurtuvat hankkeen piirissä oleviin organisaatioihin, koko kuntakenttään, sote-organisaatioihin sekä niiden verkostoihin ja konserneihin.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 2.1.2019–31.12.2021.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)