Joukko nuoria ja opettaja

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää voimavaralähtöinen valmennus nuorten työntekijöiden tukemiseen työpaikoilla
  • tutkia valmennuksen vaikutuksia nuorten työntekijöiden voimavaroihin, työelämävalmiuksiin, työhyvinvointiin ja työhön kiinnittymiseen

Hankkeen toteutus

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keräämme tietoa nuorten työntekijöiden työelämäkokemuksista ja työpaikkojen kehittämistarpeista. Haastattelemme nuoria työntekijöitä ja heidän esimiehiään. Lisäksi nuoret työntekijät vastaavat verkkokyselyyn. Näin saamme tietoa valmennusmenetelmien ja koulutusten suunnitteluun.

Hankkeen toisessa vaiheessa kehitämme voimavaralähtöisen valmennuksen nuorten työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi toteutetamme esimiesten koulutusta valmentavasta työotteesta. Testaamme satunnaistetulla kenttäkokeella valmennusten vaikutuksia neljällä työpaikalla.

Hankkeen tuloksena syntyy tutkimuslähtöisiä menetelmiä nuorten työntekijöiden tukemiseen työpaikoilla. Tutkimuksessa syntyvää tietoa voidaan hyödyntää nuorten työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä esimiestyön kehittämiseen työpaikoilla.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Projektin toteutus perustuu yhteistyöhön työpaikkojen kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Helsingin kaupunki, Tokmanni, Med Group Oy ja Sol Palvelut Oy.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020–31.3.2023.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat.