Oona – Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hankkeen tavoitteena on, että

  • naisyrittäjien kasvuhalukkuus lisääntyy
  • yrittäjät tekevät yrityksen kasvuun johtavia suunnitelmia tai tekoja hyödyntäen uutta johtamis-, kehittämis- ja digiosaamista
  • naisyrittäjät tukevat toinen toisiaan ja saavat uusia oivalluksia vertaisryhmissä.

Hankkeen koulutuksiin ja vertaisryhmiin ovat tervetulleita kaikki uusmaalaiset yrittäjänaiset yrityksen toimialasta, yritysmuodosta tai koosta riippumatta. Koulutukset ja vertaisryhmät soveltuvat kuitenkin parhaiten mikro- ja pienyrittäjille (yrityksen koko 1-50 henkilöä).

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.

Hanke koostuu opintokokonaisuuksista, työpajoista sekä vertaisryhmätyöskentelystä.

Yrittäjänaisen kasvukirjan julkaistu 8.3.2019

Oona-hankkeessa toteutettu Yrittäjänaisen kasvukirja julkaistiin kansainvälisenä naistenpäivänä, perjantaina 8.3.2019.

Yrittäjänaisen kasvukirja on Metropolia amk:n ja Työterveyslaitoksen yhdessä uusmaalaisten yrittäjänaisten kanssa toteuttama työkirja, joka auttaa yrittäjiä kurottamaan kohti omannäköistä yrittäjänä kehittymistä ja yrityksen kasvua omat voimavaransa tunnistaen ja huomioiden. Oona-hankkeen koulutuksissa, vertaisryhmissä tai työpajoissa tapaamamme naiset ovat olleet vahvasti mukana kirjan sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.

KASVUN ASKELEET -TYÖPAJASARJA

Järjestämme keväällä 2019 yrittäjänaisille viisi maksutonta yrityksen kasvua ja kehittämistä tukevaa työpajaa. Työpajat järjestetään perjantaisin kello 9-12 Metropolian Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1, Helsinki, 15.3.2019 alkaen (joka toisena perjantaina).

Työpajat tarjoavat uusmaalaisille yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää yritystään ja osaamistaan yhdessä muiden yrittäjänaisten kanssa. Työpajat koostuvat alustuksista, keskustelusta ja työpajan teemaan liittyvistä harjoituksista.

Työpajojen teemat ja sisällöt perustuvat Oona-hankkeen Yrittäjänaisten kasvukirjaan, jonka kaikki osallistujat saavat omakseen työpajaosallistumisen yhteydessä.

Työpajat ovat maksuttomia ja jokaiseen niistä mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu nyt!

15.3.2019 klo 9-12 Yritystoiminnan tavoitteiden kirkastaminen

Työpajasarjan ensimmäisessä työpajassa pysähdyt tarkastelemaan yrityksesi tilannetta ja kirkastamaan tavoitettasi suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Työpaja auttaa ymmärtämään missä olet, ja mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Saat työkaluja konkreettisten tavoitteiden kirkastamiseen sekä tavoitteiden määrätietoiseen edistämiseen.

29.3.2019 klo 9-12 Yrittäjänaisten ideapaja

Toisessa työpajassa uudistamme ja kehitämme liiketoimintaa ideoimalla. Opit paitsi ideoimaan paremmin myös arvioimaan ja valitsemaan ideoita. Lisäksi pääset toimimaan muiden ideoiden kehittämiskumppanina. Työpaja sopii siis myös sinulle, jonka pää jo tulvii ideoita, ja kaipaat niiden käsittelyyn muiden näkemystä.

12.4.2019 klo 9-12 Brändää itsesi ja yrityksesi – Erotu markkinoilla

Kolmannessa työpajassa paneudut brändäämiseen eli siihen, miten erotut eduksesi markkinoilla. Työpajassa luot selkeän suunnitelman sille, miten saat yrityksesi markkinoinnin tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

26.4.2019 klo 9-12 Yrittäjänaisen hyvinvointi ja toimeentulo

Neljännessä työpajassa keskustelemme yrittäjänaisten hyvinvoinnista, toimeentulosta ja jaksamisesta. Työpajasta saat käytännön työkaluja omien voimavarojen vaalimiseen, ajanhallintaan ja erilaisten kuormitustekijöiden käsittelyyn.

10.5.2019 klo 9-12 Yrittäjänaisten kasvu – Yrityksen kasvu ja yrittäjänä kasvaminen

Viidennessä työpajassa pureudumme yrittäjänaisten erilaisiin tapoihin kasvaa. Työpajan aikana käymme läpi erilaisia yrittäjänaisten kasvustrategioita, kuten verkostona kasvaminen, uudenlaiset tuotteet ja asiakkaat, sekä työntekijämäärän kasvattaminen. Teemme harjoituksia, joiden avulla tunnistat kasvusuuntasi mahdollistavat voimavarasi.

Palvelujen ja tuotteiden uudistaminen -koulutus 2019

Koulutuksessa saat työkaluja yrityksesi palvelujen ja tuotteiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi innovatiivinen kehittämisprosessi, joka auttaa sinua kehittämään yritystäsi tulevaisuussuuntautuneesti. Koulutuksen aikana yrittäjät kartoittavat yrityksensä toimintaympäristöä, vertailevat hyviä käytänteitä, tekevät asiakassegmentointia, perehtyvät palvelumuotoilun teoriaan ja edistävät oman markkinointisuunnitelmansa tekemistä. Koulutukseen osallistuu myös Metropolian ammattikorkeakoulun innovaatioprojektia suorittavia opiskelijoita, jotka osallistuvat yritysten tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittelyyn.

Koulutus koostuu seitsemästä lähitapaamisesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista oman kehittämistehtävän aktiiviseen edistämiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen!

Kevään 2019 toteutuksen aikataulu:
To 31.1.2019 klo 9-12 Orientaatio
To 7.2.2019 klo 9-12 INNOPAJA Yrittäjät ja opiskelijat työskentelevät yhdessä
To 14.2.2019 Sparraus – yrityskohtaisia ohjauksia puoli tuntia/ yrittäjä
(To 21.2.2019 talvilomaviikko – ei tapaamista)
To 28.2.2019klo 9-12 Kehittämistehtävän työstämistä yhdessä
To 7.3.2019 klo 9-12 Kehittämistehtävän työstämistä yhdessä
To 14.3.2019 klo 9-12 Kehittämistehtävän työstämistä yhdessä
To 21.3.2019. klo 9-14 Päätöstilaisuus HUOM – pitempi aika

Kenelle?
Uusmaalaisille yrittäjänaisille yrityksen toimialasta, koosta tai yritysmuodosta riippumatta. Koulutus sopii kuitenkin parhaiten mikro- ja pienyrittäjille (yrityksen koko 1-50 henkilöä).

Missä?
Lähitapaamiset Metropolia Ammattikorkeakoulun Haagan toimipisteessä, osoitteessa Vanha Viertotie 23, Helsinki.

Koulutuksen jälkeen osaat

  • viedä yritystäsi eteenpäin yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön ja/tai muiden toimijoiden kanssa huomioiden tulevaisuuden näkökulmat
  • hyödyntää erilaisia ideointimenetelmiä osana uutta luovaa toimintatapaa – osaat myös ruokkia luovuutta
  • hyödyntää erilaisia työkaluja yrityksen toimintaympäristön arviointiin, tulevaisuuden tarpeiden analysointiin, palvelumuotoiluun sekä asiakas- ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.

Mihin yrittäjä sitoutuu?
Uuden luominen ja uudistaminen on antoisaa, mutta vie aikaa. Varaa aikaa koulutuksen kehittämistehtävän tekemiseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Jos toivot opiskelijoiden kanssa yhteistyötä, varaa aikaa myös siihen.

Koulutus on De Minimis tukea: Yrittäjä sitoutuu antamaan hankkeeseen osallistuvan yrityksen De Minimis tuki-ilmoituksen, lomake toimitetaan ilmoittautuneille täytettäväksi. Saat hankkeelta tiedoksiannon myönnetystä De Minimis tuesta (500 euroa).

Hinta: Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu: mikäli peruutat osallistumisesi viikkoa ennen (7 pv) koulutuksen alkua, lähetämme sinulle 150 e peruutusmaksun.

Osallistujamäärä: koulutukseen otetaan mukaan 16 uusmaalaista yrittäjänaista ilmoittautumisjärjestyksessä. (Koulutuksen täyttyessä otamme myös ilmoittautumisia varasijalle mahdollisten peruutusten varalle.)

Ilmoittautumisiin liittyvät kysymykset ja peruutukset:
Projektipäällikkö Sirkka-Liisa Kolehmainen, etunimi.sukunimi@metropolia.fi, 040 334 7988

Lue Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä 18.1.2018 julkaistu juttu: Yrittäjä ja opiskelijat yhdistivät voimansa: uusi palveluidea lähti liikkeelle

Oona-hanke Metropolian verkkopalvelussa

Aiemmin järjestettyjä koulutuksia, vertaisryhmiä ja työpajoja

Tuotteiden ja palvelujen uudistaminen: työkaluja yrityksesi palveluiden ja tuotteiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksia on järjestetty syksyllä 2017, keväällä 2018 ja syksyllä 2018.

Kasva henkilöstöjohtajaksi -koulutus järjestettiin keväällä 2017.

Digiosaaminen: Verkkokauppa –koulutus järjestettiin keväällä 2017.

Yrittäjänaisten ohjattuja vertaisryhmiä on järjestetty sekä verkossa että lähitapaamisina neljä kertaa vuosina 2017 ja 2018.

Digitaitojen ja sometyöskentelyn työpajoja järjestettiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Puolen päivän mittaisissa pajoissa työskenneltiin ulkopuolisten kouluttajien johdolla ja perehdyttiin mm. Facebook-mainontaan, LinkedInin ja Instagramin käyttöön viestinnän ja markkinoinnin väylinä sekä kuvien ja videoiden käyttöön sosiaalisessa mediassa,

Johtamisen työpajasarjoja järjestettiin myös syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Jokaisessa työpaja koostui hankkeen asiantuntijoiden alustuksista, yrittäjänaisten puheenvuoroista, ryhmätyöskentelystä sekä verkostoitumisesta. Aihepiireinä oli mm. talousjohtaminen, esimiestyö, yhteiskehittäminen, rekrytointi, markkinointi ja verkostoituminen.