Hankkeen tavoitteet

  • Selvittää heikon uralla uudistumisen ja uralla jumiutumisen syitä ja seurauksia sekä yhteyksiä koettuun terveyteen ja työuupumukseen.
  • Tutkia työympäristön sosiaalisten verkostojen merkitystä osaamisen ja työuran kehittämisen kannalta
  • Löytää keinoja lisätä erityisesti ikääntyvien työntekijöiden uudistumishalukkuutta.
  • Kehittää tutkimuspohjaisia menetelmiä uralla jumiutumisen tunnistamiseen ja mittaamiseen sekä työuran hallintaan ja osaamisen kehittämiseen.

Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa osaamisen uudistamisesta ja työuralla jumiutumisesta. Tämän tiedon avulla kyseisiä ilmiötä pystytään aiempaa tehokkaammin tunnistamaan työorganisaatioissa ja työterveyshuollossa. Hankkeessa pyritään parantamaan osaamisen uudistumista, työurien jatkuvuutta, ja työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota suomalaisessa työelämässä.

Hankkeen toteutus

  • Haastattelututkimus eri-ikäisille työntekijöille, jotka kokevat jämähtäneensä urallaan ja kokevat haasteita osaamisensa kehittämisessä. Haastatteluaineistoa tullaan hyödyntämään erityisesti interventiomenetelmän sisällön ja toteutustavan suunnittelussa sekä urajumitilanteen mittaamisessa.
  • Sähköinen poikkileikkauskysely erityisesti sellaisten ammattialojen työntekijöille, joilla teknologian nopea kehittyminen aiheuttaa paljon muutoksia työnkuvassa ja osaamisvaatimuksissa.
  • Vertaisoppimiseen pohjautuva ryhmämuotoinen interventiomenetelmä, jolla pyritään lisäämään valmistautuneisuutta oman osaamisen kehittämiseen ja työuralla uudistumiseen sekä tukemaan työntekijöitä työuran haasteiden kohtaamisessa

Aikataulu

2020-2023

Rahoittaja

Työterveyslaitos

Yhteistyökumppanit

Ammattiliitto Jyty
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA)
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Tradenomit