Paikallinen sopiminen herättää aika ajoin vilkasta keskustelua, joka ei aina ole rakentavaa, kattavaa tai puolueetonta. Monella suomalaisella työpaikalla kuitenkin on paikallisen sopimisen osaamista ja yrityskohtaiseen sopimiseen suhtaudutaan myönteisesti.

Lisätietoa hankkeesta myös toteuttajakumppani Pellervon taloustutkimuksen sivuilla.

Ajankohtaista hankkeessa

Tutkimuksen julkistustilaisuus Paikallinen sopiminen – rohkeutta vai röyhkeyttä? pidettiin Helsingissä 17.4.2019 klo 10-12. Tilaisuudessa julkaistiin tiedote: Luottamus ja yhteistyökyky ratkaisevat paikallisen sopimisen onnistumisen

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen ja ladata itsellesi tutkimushankkeen tulosten esittelyn diat sekä Minna Helteen esityksen diat.

Muut julkaisut:

PS. Hanke oli mukana 28.11.2018 PTT:n Aluetalous-seminaarissa. Tutustu seminaarin aineistoon ja tallenteeseen!

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeessa:

  • kartoitetaan paikallisen sopimisen hyviä käytänteitä ja esteitä sekä työantajan että työntekijän näkökulmasta
  • tuetaan tutkimukseen osallistuvien yritysten paikallisen sopimisen menettelytapoja
  • nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti niitä käytänteitä, jotka edistävät positiivista yhteistoimintaa ja muutoskyvykkyyttä työpaikoilla
  • edistetään työmarkkinaosapuolten keskinäistä luottamusta, yhteisymmärrystä ja osaamista.

Aineisto kerätään teknologiateollisuusalan yrityksistä yksilöhaastatteluilla ja yrityskohtaisilla työpajoilla.

TOTEUTTAJAT

Tutkimus toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Pellervon taloustutkimus PTT ry:n yhteishankkeena 7/2018 – 4/2019.

RAHOITTAJAT JA YHTEISTYÖTAHOT

Työsuojelurahasto (TSR), Työterveyslaitos, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry

LISÄTIEDOT

Työterveyslaitos:

Kirsi Timonen, 050 592 0576 , kirsi.timonen@ttl.fi

Pellervon taloustutkimus PTT:

Hanna Karikallio, 040-1260 2077, hanna.karikallio@ptt.fi

Raija Heimonen, 040-164 8067, raija.heimonen@ptt.fi