Nainen pyyhkii ravintolan pöytää. Hänellä on kasvomaski ja visiiri.

Koronavirusepidemian (COVID-19) hallitsemisessa on ollut haasteita niin työpaikoilla kuin niiden tukiorganisaatioilla. Monella työpaikalla tehtiin ensimmäistä kertaa riskin arviointia biologiselle tekijälle.

Hankkeen tavoitteet

Paras-hankkeessa selvitämme

  • mistä työpaikat saivat tukea riskien hallinnan ratkaisuihin
  • miten organisaatiossa jo olemassa oleva riskienhallintatyö edesauttoi uudessa tilanteessa koronavirusriskien arvioinnissa ja toimenpiteiden hallinnassa
  • miten hyvin työpaikoilla pystyttiin toteuttamaan valtionhallinnolta, viranomaisilta ja asiantuntijalaitoksilta tulleita ohjeita ja määräyksiä.

Tavoitteenamme on koota keinoja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla työpaikat voivat varautua biologisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointiin ja hallintaan.

Osallistujat ja menetelmät

Hankkeeseen osallistuu kuusi työpaikkaa eri toimialoilta. Heidän kanssaan selvitämme riskien arvioinnissa ja hallinnassa epidemian aikana tarvittua ja hyödynnettyä tieto. Työpaikoilta kootaan ja analysoidaan myös olennaiset turvallisuusdokumentit.

Lisäksi teemme kyselyn sadoille muille työpaikoille. Kyselyn avulla arvioimme koronavirusepidemiaan liittyvää tiedonsaantia ja tiedon käyttöä.

Hankkeessa selvitetään myös ne tahot, joista työpaikat ovat hakeneet ja saaneet tukea. Valtioneuvostolta, viranomaisilta ja asiantuntijaorganisaatioilta tullut ohjeistus mallinnetaan aikajanalle, johon sisällytetään työpaikkojen toteuttamat toimenpiteet.

Kokonaisuudesta syntyvää aikajanaa käytetään julkisen ohjeistuksen onnistumisen ja oikea-aikaisuuden arvioimiseksi

Aikataulu

1/2021-1/2023

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos