Mielenterveyden ongelmat muodostavat yhä suuremman haasteen suomalaisen työväestön hyvinvoinnille samalla kun käynnissä olevat työelämän muutokset lisäävät psyykkisen hyvinvoinnin roolia työkykyä määrittävänä tekijänä.

Digitalisaatio ja kansainvälistyminen muokkaavat ammattirakenteita ja tuottavat uudenlaisia vaatimuksia työntekijöille. Yhä useampi työntekijä toimii tehtävissä, jotka edellyttävät monimutkaisia ajatteluun, vuorovaikutukseen ja itsensä johtamiseen liittyviä taitoja.

Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta olisi erittäin tärkeää kyetä ehkäisemään mielenterveysongelmia aikaisempaa tehokkaammin. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa toteutettavat analyysit rakentuvat tekoälypohjaisten tekstinlouhintamenetelmien ja ennustemallien varaan. Koneoppimiseen perustuvat menetelmät ovat mahdollistaneet massiivisten tekstiaineistojen kattavan analyysin. Tutkimusmateriaalina hyödynnämme Terveystalo Healthcare Oy:n toiminnasta kertyviä työväestöä koskevia potilasasiakirjoja ja työpaikkakyselyjä.  

Pyrimme vastaamaan kysymyksiin siitä, mitkä tekijät ennustavat mielenterveysongelmia suomalaisessa työväestössä ja miten nämä tekijät vaikuttavat heidän työkykyynsä ja toipumiseensa. Selvitämme, miten tekoälyalgoritmeja voidaan parhaiten hyödyntää mielenterveyden tutkimuksessa ja miten niiden avulla tuotettavalla tiedolla voidaan edistää työterveyshuollon potilastyötä sekä varhaisen tuen toteutumista.

Hankkeessa voidaan ainutlaatuisella tavalla tutkia, mitkä sosiaaliset, ammatilliset ja työympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat työntekijöiden päätymiseen työterveyshuollon piiriin, minkälaisia työkykyyn vaikuttavia oireita he kokevat ja miten nämä tekijät ja oireet vaikuttavat heidän saamaansa hoitoon ja toipumiseen. 

Hanke tuottaa työntekijöiden mielenterveysongelmien kehitystä kuvaavan riskikartan, jota voidaan hyödyntää työympäristön ja työolojen kehittämisessä ja psyykkisen työsuojelun edistämisessä. Työterveyshuollon toiminnan tukemiseksi riskikartasta kehitetään sovellus, joka tuottaa yksilöllisiä ennusteita mielenterveydellisen oirehtimisen todennäköisistä seurauksista esimerkiksi toistuvien sairauspoissaolojen muodossa. Tätä työkalua voidaan hyödyntää muun muassa kliinisessä potilastyössä, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä työterveysneuvotteluissa. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveystalo Healthcare Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen tutkimustulokset julkaistaan loppuraportissa, kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa sekä uudenlaisina visualisointeina Työelämätieto.fi-palvelussa.

Aikataulu

1.2.2020–31.7.2022. 

Rahoitus

Työsuojelurahasto