Mikä on tavoite ja keitä kouluttajia hanke koskee?

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Se vaikuttaa myönteisesti myös työpaikan tuottavuuteen ja palvelun laatuun.

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa kouluttajien saatavilla on koulutuspaketti, joka tukee työpaikan perheystävällisyyden edistämistä.

Paketti on tarkoitettu niille koulutusta järjestäville tahoille, jotka tarjoavat koulutusta työpaikan esimiehille ja johdolle, henkilöstöhallinnolle, luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöstölle ja työterveyshuoltohenkilöstölle.

Koulutusmateriaali toteutetaan digitaalisen työkalupakin muodossa, ja materiaali on ladattavissa Työterveyslaitoksen verkkosivulta. Sitä voivat käyttää maksutta kaikki koulutusta tarjoavat tahot. Tavoitteena on, että materiaalia hyödynnetään mahdollisimman laajasti työpaikan toimijoiden koulutuksissa.

Kehittäminen ja koulutukset ovat käynnissä

Työterveyslaitoksen asiantuntijat kehittävät koulutuspaketin sisällöt yhteistyössä koulutuksentarjoajien ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö alkoi kutsutyöpajoissa keväällä 2018.

Koulutuspakettia levitetään kouluttajille tarkoitetuissa koulutuksissa, jotka jatkuvat vuoden 2018 loppuun.

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki ne, jotka tarjoavat koulutusta edellä mainituille työpaikan toimijoille ja jotka haluavat perehtyä työn ja muun elämän yhteensovittamisen aihealueeseen ja työpaikan perheystävällisyyden kehittämiseen.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuden sisällöistä

  • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä työntekijän että työpaikan kannalta
  • Työkuormituksen merkitys hyvinvoinnille
  • Yhteensovittamisen hyödyt organisaatiolle
  • Perheystävällisyyden kehittämisen ja toteuttamisen tavat ja hyvät käytännöt

Koulutuksessa perehdytään myös asenteisiin ja työpaikan osapuolten väliseen yhteistyöhön. Osallistujien esiin tuomia haastavia yhteensovittamisen tilanteita käsitellään yhdessä ratkaisukeskeisesti, hyviä käytäntöjä soveltaen ja jakaen.

Aikataulu

1.1.–31.12.2018

Katso koulutustilaisuuksien ajankohdat sivun lopusta ja ilmoittaudu mukaan!

Rahoittaja

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -hanke on osa Lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisohjelmaa (LAPE), jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -webinaarin (5.12.2018) tallenne