Mikä on tavoite ja keitä kouluttajia hanke koskee?

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Se vaikuttaa myönteisesti myös työpaikan tuottavuuteen ja palvelun laatuun.

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -hankkeessa tuotettiin kouluttajien saataville koulutuspaketti, joka tukee työpaikan perheystävällisyyden edistämistä.

Paketti on tarkoitettu niille koulutusta järjestäville tahoille, jotka tarjoavat koulutusta työpaikan esimiehille ja johdolle, henkilöstöhallinnolle, luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöstölle ja työterveyshuoltohenkilöstölle.

Koulutusmateriaali on toteutettu digitaalisen työkalupakin muodossa, ja materiaali on ladattavissa Työterveyslaitoksen verkkosivulta. Sitä voivat käyttää maksutta kaikki koulutusta tarjoavat tahot. Tavoitteena on, että materiaalia hyödynnetään mahdollisimman laajasti työpaikan toimijoiden koulutuksissa.

Kehittäminen tehtiin yhteistyönä

Työterveyslaitoksen asiantuntijat kehittivät koulutuspaketin sisällöt yhteistyössä koulutuksentarjoajien ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö alkoi kutsutyöpajoissa keväällä 2018.

Koulutuspakettia levitettiin ja edelleen kehitettiin kouluttajille tarkoitetuissa koulutuksissa, jotka jatkuivat vuoden 2018 loppuun.

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuden sisällöistä

  • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä työntekijän että työpaikan kannalta
  • Työkuormituksen merkitys hyvinvoinnille
  • Yhteensovittamisen hyödyt organisaatiolle
  • Perheystävällisyyden kehittämisen ja toteuttamisen tavat ja hyvät käytännöt

Koulutuksessa perehdytään myös asenteisiin ja työpaikan osapuolten väliseen yhteistyöhön. Osallistujien esiin tuomia haastavia yhteensovittamisen tilanteita käsitellään yhdessä ratkaisukeskeisesti, hyviä käytäntöjä soveltaen ja jakaen.

Aikataulu

1.1.–31.12.2018

Rahoittaja

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -hanke on osa Lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisohjelmaa (LAPE), jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -webinaarin (5.12.2018) tallenne