Polut hoitoon ja kuntoutukseen

Toimiva työkyvyn tuen palveluketju

Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla työelämässä tai työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset pääsevät nopeasti ja joustavasti tarvitsemaansa hoitoon ja kuntoutukseen. Mallissa kuvataan ohjaamisen ja työkyvyn tuen toimet ja keskeiset toimijat: sosiaalihuolto, terveydenhuolto, kuntoutus, työ- ja elinkeinopalvelu, työterveyshuolto, Kela, koulutustahot sekä työpaikat.

Toimintamallia kehitetään kuudessa alueellisessa kokeilussa. Kokeiluissa työkyvyn tuen palveluketjuja nivotaan olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin. Hankkeen tuloksena alueilla on kokemusta toimivista työkyvyn tuen palveluketjuista ja yhteistyökäytännöistä. Lisäksi osatyökykyiset pysyvät työssä ja työllistyvät nykyistä paremmin

Toteutamme Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Yhdenvertaisesti avoimille työmarkkinoille

Polut hoitoon ja kuntoutukseen on osa hallituksen kärkihanketta Osatyökykyisille tie työelämään (OTE). Kärkihankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on osittainen työkyky. Työkyky on yksilöllistä ja voi vaihdella tilapäisestä pysyvään. Työkyky voi olla alentunut esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi. Työkyky on voinut alentua myös pitkän työttömyyden tai elämänkriisin aikana.

Osatyökykyiset työllistyvät ja pysyvät työelämässä yhteistyössä palveluverkoston ja työnantajien kanssa. Työelämässä pysyminen on kannattavaa yhteiskunnan, talouden ja yksilön näkökulmista.

Seuraa aihetta sosiaalisessa mediassa #OTEhanke ja #työkyky

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyslaitoksen työryhmä

Nina Nevala, vanhempi tutkija
Laura Seppänen, vanhempi tutkija
Jarno Turunen, erityisasiantuntija
Eero Nukari, kehittämispäällikkö
Satu Lehtinen, tuottaja
Pirjo Juvonen-Posti, vanhempi asiantuntija
Kimmo Tarvainen, ylilääkäri