Olemme julkaisseet terveyden edistämisen suositukset suomalaisille työpaikoille

Tutustu suosituksiin

Suositusten kehittämisessä ja levittämisessä ovat mukana Työeläkeyhtiö Elo, Diabetesliitto, Tuki- ja liikuntaelinliitto ry, Olympiakomitea, Ilmarinen, Varma, Veritas, Aivoliitto, Suomen Mielenterveysseura, KEVA, EK, Kuntatyönantajat, SAK, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen työnohjaajat ry, STTK, Sydänliitto, MELA ja Yksi elämä -terveystalkoot.

 

Promo@Work -hankkeen tavoite

Promo@Work-hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikilla suomalaisilla työpaikoilla olisi terveyttä edistävät rakenteet ja prosessit. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuuksia työaikaiseen ruokailuun ja taukoihin sekä sovittuja pelisääntöjä työajan rajaamiseen. Hankkeessa terveellisiä elintapoja tarkastellaan työkyvyn ja työstä palautumisen näkökulmista. Tämä on uusi lähestymistapa verrattuna perinteiseen tapaan tarkastella elintapoja sairastumisriskien kannalta.

Vaikuttava terveyden edistäminen perustuu näyttöön. Hankkeessa on laadittu työpaikoille näyttöön perustuvat suositukset terveyden edistämiseen, sillä erilaisissa työtehtävissä työstä palautumiseen vaikuttavat erilaiset asiat. Esimerkiksi fyysisesti kuormittava työ vaatii erilaisia palautumistapoja kuin istumatyö. Samoin vuorotyössä on omat erityishaasteensa.

Promo@Work-hankkeen toimenpiteet

Laadimme terveyden edistämisen suositukset suomalaisille työpaikoille yhteistyössä työpaikkojen, työterveyshuollon, työsuojelun, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Tätä varten järjestämme erilaisia tapahtumia.

Tuotamme tietoa räätälöidyistä, ammatin vaatimusten ja työn kuormittavuuden kannalta optimaalisista elintavoista.

Tutkimme teknologiaintervention vaikutuksia erityisesti mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Suostuttelevat teknologiat tarjoavat tähän uuden mahdollisuuden. Interventiossa käytämme teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Tervetuloa keskustelemaan terveyden edistämisestä ja työstä palautumisesta kanssamme!

Haluatko mukaan Promo@Work-yhteistyöverkostoon? Ota yhteyttä Jaana Laitiseen tai Eveliina Korkiakankaaseen (kts. yhteystiedot oikealla).

Aikataulu

1.4.2016-31.3.2019

Rahoitus

Konsortio kuuluu strategisen tutkimuksen Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat –ohjelmaan 2016.  Strategisen tutkimuksen ohjelmien hankkeet saavat rahoitusta Suomen Akatemian yhteydessä toimivalta strategisen tutkimuksen neuvostolta. Tämän konsortion rahoitus on yhteensä n 3,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa Suomen Akatemian sivuilla

Toteuttajat

Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, konsortion johtaja, puh 030 4746006
Kirsi Heikkilä‐Tammi, Tampereen yliopisto
Matti Juhani Muhos, Oulun yliopisto
Harri Oinas‐Kukkonen, Oulun yliopisto
Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto
Stephanie Stock, Kölnin yliopisto