Kansallisten suositusten analyysin teoreettisena viitekehyksenä olivat käyttäytymismuutospyörä (BCW), teoreettisten aihealueiden viitekehys (TDF) ja käyttäytymisen muutostekniikoiden taksonomia (BCT).

Analysoidut suositukset

 

Suositusten analyysin tuloksia esiteltiin posterina ja suullisena esityksenä Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa. Tulokset on julkaistu BMC Public Health -lehdessä.

Tutustu myös

Elintapakäyttäytymisen poliittinen ohjaus työpaikoilla (Tampereen yliopiston Alusta! -verkkolehdessä julkaistu artikkeli)