Hankkeen tavoitteet

 • tutkia, missä määrin erilaiset työtekijäväestön ryhmät sairastavat erityisesti mielen sairauksia (lääkitys, sairauslomat, sairaalahoito) ja miten tilanne on kehittynyt
 • tunnistaa ne tärkeimmät mekanismit työntekijäväestössä, työorganisaatioissa ja sairauksien hoidossa, jotka liittyvät psyykkisen haavoittuvuuden nousuun ja pitävät yllä psyyken haavoittuvuutta
 • eritellä, miltä prosessi on näyttänyt yksittäisten ammattiryhmien ja eräiden keskisten toimialojen kohdalla
 • rakentaa proaktiivisesti välineitä mielenterveyskysymysten parempaan hallintaan ja tarpeettoman medikalisaation purkuun

psyykkinen_haavoittuvuus

Kuva 1. Kansaneläkelaitoksen myöntämien kuntoutuskorvausten lukumäärä sairausluokan mukaan 1990–2012. Lähde: Kansaneläkelaitos.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutuksessa hyödynnämme niin rekisteripohjaista tilastotutkimusta kuin laadullisiin aineistoihin perustuvaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tutkimus toteutetaan pääosin Työterveyslaitoksessa. Hankkeen tutkimusryhmän jäsenet edustavat useita eri tieteenaloja kuten sosiaalitieteitä, psykologiaa ja epidemiologiaa. Hanke linkittyy myös useaan muuhun tieteenalaan.

 

Hankkeen tuloksia

>> Tutustu hankkeen tuloksiin ja graafisiin esityksiin.

 

Psyykkisen haavoittuvuuden nousu -tutkimusryhmän jäsenet:

 • Ari Väänänen, YTT, hankkeen johtaja
 • Lauri Kokkinen, TtT
 • Jussi Turtiainen, YTM
 • Anna Kuokkanen, VTM
 • Pekka Varje, FM
 • Anne Kouvonen, VTT
 • Aki Koskinen, VTM

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus ja Kansaneläkelaitos
 • Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistot
 • Kansainväliset yhteistyötahot: University of Kent, Queen’s University of Belfast, Keele University, Leeds University, Aalborg University, University of Toronto sekä Social Pathologies of Contemporary Civilization -tutkimusverkosto

Hankkeen tulokset julkaistaan pääosin tutkimusartikkeleina kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa. Lisäksi niistä koostetaan kirjojen lukuja ja esitelmiä.  Tieteellisen tiedon ohella hanke tuottaa uusia näkökulmia suomalaisen työelämän kehityspiirteistä käytettäväksi poliittisessa suunnittelussa ja ennakoinnissa, organisaatioiden henkilöstöhallinnossa, työterveyshuollossa ja ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä. Hankkeen pohjalta julkaistavat tietokirjat ja muut materiaalit voivat omalta osaltaan auttaa suomalaisia työntekijöitä jäsentämään omia kokemuksiaan nykytyöelämässä.

Aikataulu

Hanke on alkanut 2013 ja päättynyt 2017.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Työterveyslaitos.

 

 

Julkaisut

Artikkelit

Varje, P. & Väänänen, A. (2016). Health risks, social relations and class: an analysis of occupational health discourse in Finnish newspaper and women’s magazine articles 1961-2008. Sociology of Health & Illness, 38(3), 493–510.
Sociology of Health & Illness
ResearchGate

Anttila, E. & Väänänen, A. (2015). From authority figure to emotion worker: schoolteachers and the pressures of democratization in the Finnish Schoolteachers’ Journal from the 1950s to the 1980s. Pedagogy, Culture and Society, 23, 555–574.
Pedagogy Culture and Society
ResearchGate  

Kokkinen, L., Muntaner, C., Kouvonen, A., Koskinen, A., Varje, P. & Väänänen A. (2015). Welfare state retrenchment and increasing mental health inequality by educational credentials in Finland. BMJ Open, 5:e007297.
BMJ Open
ResearchGate

Väänänen, A., Murray M. & Kuokkanen, A. (2014). The growth and stagnation of work stress: the publication trends and scientific representations in 1960–2012. History of the Human Sciences 27(4): 116–138.
History of the Human Sciences
ResearchGate

Kokkinen, L., Kouvonen, A., Koskinen, A., Varje, P. & Väänänen, A. (2014). Differences in hospitalizations between employment industries, Finland 1976–2010.  Annals of Epidemiology 24(8): 598–05.
Annals of Epidemiology
ResearchGate

Kouvonen, A., Koskinen, A., Varje, P. & Väänänen, A. (2014). National trends in main causes of hospitalization: A multi-cohort register study of the Finnish working-age population, 1976–2010. PLoS One 9(11): e112314
PloS One
ResearchGate

Varje, P., Väänänen, A., Kokkinen, L., Kouvonen, A., & Koskinen, A. (2014). Occupational groups and main causes of hospitalization: A longitudinal multi-cohort study of the Finnish working-age population 1976–2010. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56, 886-891.
Journal of Occupational and Environmental Medicine
ResearchGate

Kuokkanen, A.; Varje, P. & Väänänen, A. (2013). Transformation of the Finnish employee ideal in job advertisements 1944-2009. Acta Sociologica 56(3), 213–226.
Acta Sociologica
ResearchGate

Varje, P., Anttila, E. & Väänänen, A. (2013). Emergence of emotional management: changing manager ideals in Finnish job advertisements from 1949 to 2009. Management & Organizational History 8(3): 245–261.
Management & Organizational History
ResearchGate

Varje, P., Turtiainen, J. & Väänänen, A. (2013). Psychological management: Changing qualities of the ideal manager in Finland 1949–2009. Journal of Management History 19(1):33–54.
Journal of Management History
ResearchGate

 

Kirjan luvut

Kokkinen, L., Väänänen, A., Varje, P. (tulossa, 2017). Työ ja terveys hyvinvointivaltiossa.  Teoksessa: Karvonen Sakari, Kestilä Laura & Mäki-Opas, Maija. Terveyssosiologia. Helsinki: Gaudeamus.

Väänänen, A., Turtiainen, J. & Toivanen, M. (tulossa, 2017). Työntekijyyden muuttuvat kehykset 1940-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa: Michelsen, Torsten (toim.). Perustietoa työelämästä. Helsinki.

 

Kirjat

Väänänen, A. & Turtiainen, J. (toim. 2014). Suomalainen työntekijyys 1945–2013. Tampere: Vastapaino.
Vastapaino