Tutkimuksessa selvitetään, mitä terveys- ja hyvinvointiteknologioita tai teknologiaratkaisuja työterveyshuolloissa heidän asiakaskuntansa kanssa käytetään, miten niitä käytetään ja missä laajuudessa niitä käytetään. Lisäksi selvitetään, millaista vaikuttavuutta (hyödyt, haitat, aikaansaadut muutokset) teknologioiden käytöllä on ollut terveyteen, elintapoihin sekä työ- ja toimintakykyyn yksilö- ja työyhteisötasolla.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta:

  1. Teemme valtakunnallisen selvityksen puettavan, itsensä mittaamiseen tarkoitetun teknologian käytöstä työterveyshuolloissa ja työpaikoilla.
  2. Teemme suosituksen puettavan, itsensä mittaamiseen tarkoitetun teknologian käytöstä työterveyshuolloissa ja työpaikoilla, joissa selvityksen tuloksia käytetään hyväksi.

Selvitys tehdään sähköisellä kyselyllä, jossa työterveyshuoltoja lähestytään Työterveyslaitoksen hallinnoiman Työterveyshuollon Laatuportaalin kautta. Selvitystä täydennetään puettavaa teknologiaa valmistaville ja palvelua tarjoaville yrityksille ja vakuutusyhtiöille sekä niiden asiakasyrityksille kohdennettujen haastattelujen avulla.

Osatavoitteet

  1. Puettavan teknologian käyttö työterveyshuolloissa ja työpaikoilla, nykytila (tammi–maaliskuu 2019)
  2. Puettavan teknologian käyttö työterveyshuolloissa ja työpaikoilla, tarpeet ja tulevaisuus (tammi–maaliskuu 2019)
  3. Puettavan teknologian käyttö työterveyshuolloissa ja työpaikoilla, selvitys ja suositukset (huhti–lokakuu 2019)
  4. Käytännön työelämään soveltaminen (joulukuu 2019–)
  5. Tulosten raportointi ja viestintä (syys–joulukuu 2019)

Aikataulu

toukokuu 2018 – joulukuu 2019

Toteuttaja

Työterveyslaitos

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen asiantuntijaryhmä

Rauttola Ari-Pekka, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
Halonen Janne, tutkija
Hakola Tarja, vanhempi asiantuntija
Lusa Sirpa, vanhempi tutkija
Lukander Kristian, tutkimusinsinööri
Rauttola Ari-Pekka, erityisasiantuntija
Virkkala Jussi, sairaalafyysikko
Rauhamaa Saija, erityisasiantuntija
Lehtinen Satu, tuottaja