Hankkeen tavoitteet

Alustatyö tuo joustavuutta ja laajentaa työn tekijöiden ja ostajien markkinoita, mutta siinä on myös riskejä ja heikkouksia.  Tutkimalla reiluuden rakentumista REITAn tavoitteena on selvittää, kuinka alustatyön haittoja voidaan vähentää menettämättä alustatalouden hyötyjä. Tässä tutkimuksessa reiluus tarkoittaa muun muassa vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, hyötyjen oikeudenmukaista jakautumista ja oppimismahdollisuuksia. Reiluus kytkeytyy tekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja työuriin ja se on tärkeä alustatalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kannalta.

Hankkeen toteutus

  1. REITA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan Suomessa toimivien alustayritysten toimintamalleja.
  2. Reiluuden rakentumista tutkitaan sekä näissä toimintamalleissa että alustatyön tekijöiden kokemuksissa laadullisten haastattelujen avulla.
  3. Hanke kokoaa alustatyön reiluudesta kiinnostuneiden toimijoiden verkoston, jossa suunnitellaan ja arvioidaan käytäntöjä ja pelisääntöjä reiluuden edistämiseksi.

Aikataulu

2020-2023

Rahoittajat

Työterveyslaitos

ALUSTATYÖSTÄ Kohti työtä 2030 -webinaarisarjaSSA

Osana TYÖ2030-ohjelmaa toteutettavassa Kohti työtä 2030 -webinaarisarjassa käsitellään muuttuvaa työelämää eri näkökulmista. 25.3.2021 järjestettävässä sarjan kolmannessa osassa pureudutaan muun muassa alustatyöhön. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Lisää aiheesta Työterveyslaitoksen blogissa