Tulokset

Tutkimushankkeen Improving resilience in waste transports tulokset ovat valmistuneet. Loppuraportissa kerrotaan, minkä tyyppisiä häiriö- ja ongelmatilanteita jäteautonkuljettajat työssään kohtaavat ja miten häiriötilanteissa tyypillisesti toimitaan. Hankkeen tuotoksena valmistui Ympäristöhuoltoalan turvallisuuden vuosikello, joka toimii esimiestyön tukena turvallisuusviestinnässä jätteenkuljetusyrityksissä.

Ympäristöhuoltoalan turvallisuuden vuosikello on vapaasti käytettävissä: www.ttl.fi/ymparistohuolto

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa jätekuljetustyössä esiintyvistä häiriöistä ja työturvallisuusriskeistä sekä kehittää keinoja riskienhallintaan. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla tavoitellaan häiriöttömiä ja turvallisia kuljetuksia, mikä edistää turvallisuuden ja työhyvinvoinnin, ja sitä kautta myös tuottavuuden nostamista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutetaan kahden case-työpaikan nykytilakartoituksen jälkeen havainnointi- ja haastatteluosuudella sekä kyselytutkimuksella. Saatujen tulosten perusteella kehitetään jätekuljetusalan työpaikkoja varten työkalu työturvallisuuden kehittämistä varten.

Tutkimuksessa yhteistyöyrityksinä toimivat

RenoNorden
Lassila & Tikanoja

Aikataulu

Tutkimushankkeen kesto 1.4.2014 – 30.4.2016

  • v. 2014 toteutimme case-työpaikkojen nykytilakartoituksen sekä jätekuljettajien työn havainnoinnin ja kuljettajien & esimiesten haastattelut sekä kyselyn
  • v. 2015 analysoimme tuloksia sekä kehitämme työkalua
  • v. 2016 lähtien julkaisemme hankkeen tuloksia

Rahoittajat

SAF€RA
Työsuojelurahasto