Tutkimuksen tavoitteena on:

–      määrittää elinkaarihankkeina toteutettujen koulujen mitattu ja koettu sisäympäristön laatu ja työympäristöolosuhteet

–      arvioida uusien energiatehokkuusvaatimusten vaikutus koulujen sisäympäristöön ja työntekijöiden sekä koululaisten terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin

–      kehittää koulujen suunnitteluun ja rakentamiseen turvallisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan estää ennakolta sellaisten ratkaisujen käyttöönotto, joilla on haitallisia vaikutuksia työympäristöön ja tilan käyttäjien terveyteen.


Kohdekoulut

Tutkimukseen valitaan kolme uutta ja kolme vanhempaa elinkaarihankitamallilla toteutettua koulua sekä kuusi verrokkikoulua. Molemmissa ryhmissä on kolme elinkaari- ja kolme perinteisellä mallilla toteutettua koulua (yhteensä 12 koulua).

 

Sisäilmasto- ja taustatietokyselyt

Sisäilmastokyselyjen avulla kerätään tietoa työntekijöiden kokemasta sisäilman laadusta ja siihen liitettävistä työperäisistä oireista. Kysely tehdään kolme kertaa: ennen koulun syyslomaa, ennen talvilomaa ja ennen koulun kesälomaa. Haastattelujen avulla kartoitetaan koulujen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon eroja sekä elinkaarihankkeissa tehtyjen sopimusten sisältö ja vastuut.


Mittaukset

Tutkimuskohteissa valituista tiloista mitataan sisäilman laatua kuvaavia tekijöitä, lämpöolot ja ääniympäristö. Mittauksia tehdään lisäksi SiMAP-etämittauslaitteistolla, joka mahdollistaa datan etäluennan internetin kautta. Mitattuja ja koettuja sisäympäristötekijöitä voidaan tällöin tarkastella reaaliaikaisesti.


Aikataulu

Sisäilmakyselyt tehdään kahtena lukuvuonna. Sisäilma- ja olosuhdemittauksia tehdään porrastetusti siten, että ensimmäisenä vuonna mitataan pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa kouluissa ja toisena vuonna Itä-Suomessa sijaitsevissa kouluissa. Tutkimus aloitettiin 1.8.2014 ja päätettiin 31.12.2016.


Lisätietoja

Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto (http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=114121), Työterveyslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Espoon kaupunki ja Kuopion kaupunki. Lisätietoja tutkimuksesta antavat Työterveyslaitokselta teknologiajohtaja Rauno Holopainen  ja professori Kari Reijula.