Nanomateriaalit ovat lupaava uusi materiaaliluokka, jolla uskotaan olevan suuri taloudellinen merkitys. Epävarmuttaa materiaalien kohdalla tuottaa niihin liittyvien terveysriskien arvioiminen. Toisin kuin kemiallisten altisteiden kohdalla, materiaaleja on käytännössä loputon määrä.

TAVOITTEET

SmartNanoTox on laaja EU-projekti, jossa pyritään kehittämään menetelmiä nanomateriaalien toksisten vaikutusten luotettavaan ennustamiseen ilman, että näistä kaikista tarvitsisi tehdä eläinkokeita. Sen sijaan pyritään hyödyntämään tietoa materiaalien fysikaalisista ominaisuuksista ja muun muassa soluviljelytekniiikoita. Tällöin voidaan turvallisesti hyödyntää tämän uuden materiaaliluokan hyviä ominaisuuksia.

Projektiin osallistuu yhteensä 11 partneria eri puolilta Eurooppaa, mukana mm. Ranskan ja Tanskan työterveyslaitokset sekä Helmholz-Instituutti Saksasta.

Projektikoordinaattori:
Vladimir Lobaskin, University College, Dublin, Irlanti

Yhteystiedot

vastuuhenkilö Työterveyslaitoksessa:
ylilääkäri Henrik Wolff
s-posti:  henrik.wolff@ttl.fi, puhelin: 035 8458512261

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta löydät hankkeen kotisivulta: www.smartnanotox.eu