Tvipuvoimaaoimintalinjaa 5 toteuttavien kehittämisprojektien tavoitteena on työttömien, osatyökykyisten, syrjäytymisriskissä olevien, työelämästä syrjäytyneiden tai muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen siten, että heidän työllistymisedellytyksensä parantuvat.

Solmu-koordinaatiohanke tukee projekteja:

  • tarjoamalla kehittämisprojektien käyttöön työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmän, kykyviisari_rgb_verkkoonKykyviisarin, jonka avulla voi arvioida osallistuvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn muutoksia. Arviointimenetelmää kehitetään yhdessä projektien kanssa.
  • kehittämällä ohjelmatason arviointiin indeksin, jolla voi arvioida kehittämisprojektien onnistumista työ- ja toimintakyvyn muutosten suhteen
  • kouluttamalla ja ohjaamalla projektitoimijoita Kykyviisari -työ- ja toimintakykyarvioinnin käyttöön sekä työkyky-ajatteluun
  • auttamalla kehittämisprojekteja verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti
  • auttamalla levittämään kehittämisprojekteissa saatuja tuloksia ja käyttökelpoisia toimintamalleja.

Koulutusta ja verkostoitumista

Koordinaatiohanke järjestää koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kehittämisprojektien toimijat saavat tukea eri arviointimenetelmien käyttöön sekä perehdytystä työ- ja toimintakykyajatteluun. Verkostoitumistilaisuuksissa projektitoimijoilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään, kohderyhmien kannalta keskeisten tahojen ja eri aihealueiden asiantuntijoiden kanssa.
Tilaisuuksia järjestetään eri alueilla.

Haluatko tilata uutiskirjeen? Laita pyyntö osoitteeseen: kykyviisari@ttl.fi

Liity myös Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä -Facebook-ryhmäämme. Löydät meidät kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Kykyviisari.

Need information in English? Here you go >>

Aikataulu

Solmu-koordinaatiohanke alkoi 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2020.

Rahoittaja

Koordinaatiohanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Solmu-koordinaatiohanke on yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen kanssa.