Tvipuvoimaaoimintalinjaa 5 toteuttavien kehittämisprojektien tavoitteena on työttömien, osatyökykyisten, syrjäytymisriskissä olevien, työelämästä syrjäytyneiden tai muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen siten, että heidän työllistymisedellytyksensä parantuvat.

Solmu-koordinaatiohanke tukee projekteja:

  • tarjoamalla kehittämisprojektien käyttöön työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmän, kykyviisari_rgb_verkkoonKykyviisarin, jonka avulla voi arvioida osallistuvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn muutoksia. Arviointimenetelmää kehitetään yhdessä projektien kanssa.
  • kehittämällä ohjelmatason arviointiin indeksin, jolla voi arvioida kehittämisprojektien onnistumista työ- ja toimintakyvyn muutosten suhteen
  • kouluttamalla ja ohjaamalla projektitoimijoita Kykyviisari -työ- ja toimintakykyarvioinnin käyttöön sekä työkyky-ajatteluun
  • auttamalla kehittämisprojekteja verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti
  • auttamalla levittämään kehittämisprojekteissa saatuja tuloksia ja käyttökelpoisia toimintamalleja.

Solmu -koordinaatiohankkeessa on kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari, joka on tarkoitettu erityisesti työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakyvyn itsearviointia varten.

Kykyviisari kehitettiin alun perin Euroopan Sosiaalirahaston toimintalinja viiden hankkeita varten, mutta se on levinnyt laajasti myös muiden toimijoiden käyttöön. Vuosina 2020–2022 Solmu-hankkeessa tullaan panostamaan erityisesti siihen, että Kykyviisari juurtuu osaksi digitaalista palvelujärjestelmää.

Kykyviisarin kehittämistyön lisäksi Solmu-hankkeessa pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta työ- ja toimintakykyyn liittyen sekä tukemaan yksilöiden toimijuutta ja osallisuutta oman työ- ja toimintakykynsä parantamisessa.

Tavoitteenamme on, että Kykyviisari auttaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden oikea-aikaista ohjautumista tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä siirtymistä kohti työelämää tai muuta tavoitteena olevaa päämäärää. Kykyviisarin käyttö helpottaa asiakastyötä tekevien henkilöiden työtä sekä antaa tietoa päätöksentekijöille kohderyhmästä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Lisää tietoa Kykyviisariin ja sen käyttöön liittyen löytyy sivulta www.kykyviisari.fi. Kyseiseltä sivulta löytyy myös ohjeet ja itseopiskelumateriaalit Kykyviisarin käyttöönottoa varten.

Kysymyksiä ja palautetta Kykyviisarista voit lähettää osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi.

Haluatko tilata uutiskirjeen? Uutiskirjeen voi tilata täältä.

Liity myös Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä -Facebook-ryhmäämme. Löydät meidät kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Kykyviisari.

Need information in English? Here you go >>

Aikataulu

Solmu-koordinaatiohanke alkoi 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2022.

Rahoittaja

Koordinaatiohanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Solmu-koordinaatiohanke on yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen (Sokra) kanssa.