Sotejoki-hankkeen tavoitteena on kehittää soteorganisaatioiden resilienssiä, eli kykyä kohdata erilaisia työelämän muutos- tai häiriötilanteita ja uudistaa toimintaansa siten, että koko organisaation toimintakulttuuri muuttuu entistä uudistumiskykyisemmäksi eli resilientiksi. Resilienssi edistää organisaatioiden toimintakykyisenä pysymistä ja kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.

Sotejoki-hankkeen konkreettisena lopputuloksena on valmistunut maksuton eLearning-verkkovalmennus, jonka avulla suomalaiset soteorganisaatiot voivat perehtyä resilienssin kehittämiseen ja valmentaa itsenäisesti organisaatioonsa sisäisiä valmentajia. Verkkovalmennuksen sisältöä kehitetään pilottivalmennuksessa saatujen kokemusten pohjalta.

Hanke toimii läheisessä yhteistyössä STM:n ja Kuntaliiton Valmius ja jatkuvuudenhallinta sote-rakenteissa (Sotekuja) -hankkeen ja Kuntien jatkuvuudenhallintaprojektin (KUJA) kanssa.

Lataa Sotejoki-hankkeen esite (pdf)

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan 1.4.2019 – 31.3.2021.