Sotejoki-hankkeen tavoitteena on kehittää soteorganisaatioiden resilienssiä, eli kykyä kohdata erilaisia työelämän muutos- tai häiriötilanteita ja uudistaa toimintaansa siten, että koko organisaation toimintakulttuuri muuttuu entistä uudistumiskykyisemmäksi eli resilientiksi. Resilienssi edistää organisaatioiden toimintakykyisenä pysymistä ja kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.

Sotejoki-hankkeen konkreettisena lopputuloksena valmistuu maksuton eLearning-verkkovalmennus, jonka avulla suomalaiset soteorganisaatiot voivat perehtyä resilienssin kehittämiseen ja valmentaa itsenäisesti organisaatioonsa sisäisiä valmentajia. Verkkovalmennuksen sisältöä kehitetään pilottivalmennuksessa saatujen kokemusten pohjalta.

Hanke toimii läheisessä yhteistyössä STM:n ja Kuntaliiton Valmius ja jatkuvuudenhallinta sote-rakenteissa (Sotekuja) -hankkeen kanssa.

Lataa Sotejoki-hankkeen esite (pdf)

Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeessa rekrytoidaan parhaillaan sotealan organisaatioita verkkovalmennuksen pilottiversion kehittämiseen.

Ilmoita organisaationne mukaan verkkovalmennukseen!

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan 1.4.2019 – 31.12.2020.