Työstressi, työuupumus, masennus ja jaksamisen ongelmat ovat olleet korostuneesti esillä työterveys- ja työkykyongelmina jo parin vuosikymmenen ajan. Koska on viitteitä siitä, että mielenterveyden ongelmat ovat jatkuvasti vaikeasti hallittava ongelma ja niiden vakavammat pitkäaikaisseuraamukset yleistyvät, tarvitaan tietoa mielenterveyden häiriöille altistavista työhön liittyvistä tekijöistä sekä työuupumuksen riskitekijöistä ja terveysvaikutuksista.

Tavoite

Aineistoina tutkimuksessa ovat muun muassa

  • Terveys 2000 -väestöaineisto seurantoineen
  • Työterveyslaitoksen metsäteollisuuden seurantatutkimus
  • hammaslääkäreihin kohdistuneet seuranta-aineistot
  • kuntasektorin henkilöstön hyvinvointitutkimus ja
  • opettajien työhyvinvointi-projekti.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa mielenterveyden häiriöiden ja työuupumuksen riskitekijöistä ja ennusteesta. Näiden tietojen avulla työelämän ja terveydenhuollon eri toimijat voivat paremmin kohdentaa mielenterveyden häiriöiden ja työuupumuksen ehkäisyyn kohdistuvia toimenpiteitä.

Aikataulu: jatkuvaa

Rahoittaja: Suomen Akatemia