Valmennusohjelman vaikuttavuutta arvioidaan hankkeessa satunnaistetulla kenttäkokeella (RCT), johon osallistuu tradenomeja ja insinöörejä. Projekti on osahanke Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa konsortiossa Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä.

Tavoitteet

Taidot työhön –interventiohankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksiin kompetenssien päivittämiseksi ja työpaikoille muutosturvaksi soveltuva valmennusohjelma, joka parantaa työntekijöiden valmistautuneisuutta työuran muutoksiin.

Hankkeessa tutkitaan satunnaistetulla koeasetelmalla valmennusohjelman vaikuttavuutta 40-vuotta täyttäneiden tradenomien ja insinöörien kohderyhmissä. Heidät kutsutaan tutkimukseen vuoden 2017 alussa. Tutkimukseen osallistuneiden näkemyksiä työurasta ja osaamisen kehittämisestä tutkitaan kyselyillä ennen ja jälkeen interventioon osallistumisen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on työllistymiskyvyn ja elinikäisen oppimisen vahvistuminen ja työhön osallistumisen lisääminen.

Hankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: Miten työvoima pystyy päivittämään taitojaan kehittääkseen ammatillista osaamista ja ylläpitämään työllistymiskykyä nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla läpi pitkän työuran? Miten oppilaitokset pystyvät tarjoamaan päivitysmahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseksi läpi työuran? Missä ja miten työntekijät voivat oppia tai vahvistaa muutoksissa selviytymisen ja työuran hallinnan taitoja?

Aikataulu

huhtikuu 2016 – maaliskuu 2019

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

Hankekonsortioon kuuluvat Työterveyslaitoksen lisäksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (konsortion johtaja Prof. Roope Uusitalo), Valtiontalouden tutkimuskeskus VATT, Helsingin yliopisto, Palkansaajien tutkimuslaitos, Tampereen teknillinen yliopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa on kaikkiaan neljä työpakettia ja yksitoista osahanketta.

www.taidottyohon.fi