Suomalaisessa työelämässä on käynnissä murros. Työtehtävät muuttavat muotoaan. Toiminnan kehittäminen ja ajantasaisen osaamisen ylläpitäminen ovat kysymyksiä, joihin on löydettävä kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja. E-oppiminen on ollut kansainvälisesti vahvasti nouseva trendi ja sen on ennustettu edelleen kasvavan.

Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TeKeT) -hankkeessa selvitetään tapaustutkimuksen pohjalta tekoälysovellusten mahdollisuuksia ja rajoitteita verkkoalustalla tapahtuvassa työyhteisön kehittämistoiminnassa. Tämän tiedon avulla voidaan edelleen kehittää vaikuttavia ja kustannustehokkaita tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja. Työpaikat saavat keinoja oman osaamisen ja toiminnan yhteiselle ajasta ja paikasta riippumattomalle kehittämiselle.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Selvittää, miten tekoälyn käyttö verkkoalustalla tapahtuvassa kehittämistoiminnassa voi tukea työntekijöiden sekä työ ja virtuaaliyhteisöiden oppimisprosessia
  • Selvittää, miten oppimisalustan tekoälyelementit voivat auttaa ja uudistaa verkkoalustalla tapahtuvaa ohjausta ja valmentajan työtä työyhteisön kehittämistoiminnassa

Ajankohtaista

Aikataulu

1.2.2020–31.3.2022

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä oppimisalustan kehittäjän sekä konsultointiyrityksen kanssa. Hankeen kehittämispilotit toteutetaan yhteistyössä kahden organisaation ja yhden ammattiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.